HírekMódosított Üzletszabályzat tervezet 2024.02.09.

Tisztelt Felhasználóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzétesz.


Módosított Üzletszabályzat tervezet


Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján - 20 napon keresztül- véleményezésre közzétesz.

Az Üzletszabályzat tervezete megtekinthető az alábbi elérhetőségen: link

A módosítást indokolták a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű- szolgáltatásról, az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, az energiaügyi miniszter 25/2023.(XII.13.) EM rendlelete a nem lakossági felhasználók víziközmű- szolgáltatási díjainak megállapításáról, illetve az energiaügyi miniszter 24/2023. (XII.13.) EM rendelete a Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapról megjelent jogszabályi változások, a fentiekből adódóan a működési gyakorlatból eredő változások átvezetése, a szöveg- és nyomtatvány pontosítások és egyéb módosítási igények.
A módosítások az alábbi fejezetek témaköreit érintette:
- Fogalom meghatározások a szabályozás értelmezése szerint (szennyvízelvezetési pont fogalmának változása 2024. január 01-jét követő, új bekötések esetén; Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alap, mint új fogalom beillesztése).
- Felhasználási helyek besorolásának változása felhasználók jellegétől függően.
- A felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változás szabályainak kibővítése.
- A díjképzés elvei fejezet bővítése, különösen az eltérő díjakat eredményező díjrendszer vonatkozásában, eltérő hatósági díjak a lakossági és nem lakossági felhasználókra vonatkozóan (a nem lakossági felhasználók szolgáltatási díjainak országos, egységes változása).
- Díjtételek elérhetősége a honlapon (Ivóvíz, és szennyvízelvezetés- és tisztítás szolgáltatás, vízterhelési díjak menüpont).
- Szerződéskötésre vonatkozó szabályok fejezet aktualizálása.
- Vízmérés, számlázás és az ezzel kapcsolatos eljárások szabályainak módosítása, kiegészítve a vízterhelési díj témakörével a 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 10. § értelmében.
- Leolvasás szabályai fejezet aktualizálása (tájékoztatási kötelezettség az éves leolvasás alkalmával észlelt, az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztás vonatkozásában).
- Kiszervezett tevékenységek listájának aktualizálása (a VASIVÍZ ZRt. és a Felhasználó közötti szerződések teljesítésében részt vevő harmadik személyek és az általuk végzett tevékenységek listája).
- Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó részéről szerződésszegésnek minősülő tételek és érvényesíthető kötbérek tételének bővítése (víziközmű- szolgáltatás szüneteltetése).
- Felügyeleti, ellenőrzési szervek, hatóságok, független testületek megnevezéseinek, elérhetőségeinek felülvizsgálata (Békéltető testület).
- Fogyasztásmérő hitelesítése, kalibrálása, cseréje fejezet bővítése a vízmérő átmérőjének változtatási igénye (kalibercsere) esetén.
- A víziközmű- szolgáltatás szüneteltetése Felhasználó kérésére fejezet kiegészítése.
- Vízbekötés megszüntetése fejezet aktualizálása rákötési kötelezettség fenntartása mellett.
- Víziközmű- törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai fejezet bővítése, különösen a szennyvíz- bekötővezeték létesítése esetén.
- Víziközmű- fejlesztési hozzájárulás díj és számításának szabályai fejezet módosítása.
- Adatvédelem, adatkezelés fejezetének bővítése a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § a) pontjának értelmében.
- Jogszabályok listájának frissítése.
- a VASIVÍZ ZRt. által használt nyomtatványok Üzletszabályzat fejezeteivel való megfeleltetése (Megrendelő, Vízbekötés- és szennyvízbekötés engedélyezési dokumentációk formai módosítása, Bejelentőlap felhasználó változása esetén).

A módosított Üzletszabályzat tervezethez kötött észrevételét, véleményét az 58/2013. Kormányrendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül írásban vagy postai úton megküldeni vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban leadni szíveskedjen.

Levelezési cím: VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Ügyfélszolgálati Iroda: 9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.

Társaságunk a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosít véleményezésre lehetőséget. A tervezet véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet az üzletszabályzat jóváhagyatási eljárása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére megküldünk.

A VASIVÍZ ZRt. a jóváhagyott Üzletszabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a www.vasiviz.hu honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Szombathely, 2024. február 09.

VASIVÍZ ZRt.

vissza