HírekVÁLTOZÁS - a 40 Euro - Behajtási költségáltalány - gazdálkodó szervezetek részére

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk a NEM LAKOSSÁGI Felhasználóinkat, hogy a 2022. június elsejétől bevezetésre került behajtási költségátalány további alkalmazását Társaságunk az alábbi módosítással érvényesíti:

A VASIVÍZ ZRt. a 2023. január 01-je utáni fizetési határidőre kibocsátott számlákra vonatkozóan 10.001,- Ft értéktől határozza meg a behajtási költségátalány limithatárát, a Felhasználókat is érintő gazdasági környezetre tekintettel.

Jelen tájékoztató levelünkben is felhívjuk a nem lakossági Felhasználóink figyelmét az alábbiakra, hivatkozva a 2022. május hónapban már kiküldött (e-mailben, postai úton, honlapon) értesítés alapján:

-          Társaságunk a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény és a hatályos Üzletszabályzat alapján jár el a 2022. június 1-től kibocsátott számlákra vonatkozóan, amely szerint a fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén érvényesíti a követeléseinek behajtásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló jogszabály szerinti a 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt.

-          A 40 eurónak megfelelő forintösszeg a Magyar Nemzeti Banknak a késedelem kezdő napján érvényes, hivatalos deviza középárfolyamán meghatározott forintösszeget jelenti.

-          A behajtási költségátalány számlánként érvényesíthető a jogszabály értelmében.

-          Társaságunk a fizetési határidőhöz képest 3 nap türelmi időt biztosít az érintett felhasználóknak. 

-          Az érintettek felhasználók:

              1.      vállalkozások

              2.      intézmények

              3.      egyéni vállalkozók

Felhívjuk egyéni vállalkozó Felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben nem folytat vállalkozói tevékenységet az érintett felhasználási helyen, nyilatkozzon róla és mielőbb jelentse Ügyfélszolgálati irodánkon, Fiókirodáinkon vagy Információs Pontjaink valamelyikén.

-          Fizetési határidőre vonatkozik A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelet (2010.05.01.). A rendelet 11.§ (1) bekezdése módosította a csekkel történő befizetések szabályait, mely szerint: „…a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják”. A Magyar Posta 3-5 napon belül dolgozza fel és adja át Társaságunknak a csekkes befizetések összegét. 

Elérhetőség:

honlap: www.vasiviz.hu

e-mail cím: vasiviz@vasiviz.hu

VASIVÍZ ZRt.

vissza