HírekKEHOP-2.1.7-19


Banner_2.jpg

KEHOP-2.1.7 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS


KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

 

A projekt közös megvalósításáért felelős konzorciumi tagok

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (konzorciumvezető)

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.

Magyar Víziközmű Szövetség

  

A szerződött támogatás összege:            107 970 377 Ft

A VASIVÍZ ZRt. támogatási összege:       42 012 120 Ft

A támogatás mértéke:                             100%

  

A projekt tervezett időtartama: 2021.01.01. - 2022.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása

Magyarország Kormánya a KEHOP-2.1.7. keretében pályázati felhívást tett közzé „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja - összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal -, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet kívánnak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerére, a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A projekt során tervezett tevékenységek között van olyan, amit a konzorciumi tagok részben közösen, részben pedig egyénileg valósítanak meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

 

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek:

-      Ivókutak létesítése oktatási intézményekben

-      Kampány a szennyvíziszap és komposzt mezőgazdasági felhasználásáról

-      Tanulmányi vetélkedő Vas megyei középiskolai csapatok számára

-      Többfordulós vetélkedő általános iskolások számára honlapon keresztül

-      Iskolai roadshow

-      Vízműtörténeti múzeum felújítása / interaktívvá tétele

-      Rajzpályázat Vas megye általános iskolás tanulói részére a Víz világnapjához kapcsolódóan

-      Fotópályázat a szolgáltatási területen élő lakosság számára

-      Telefonos applikáció fejlesztése

 

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

-      Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek:

-      Kutatási program

-      Iskolai vetélkedők szervezése

-      Médiakampány, image film készítése

-      Üzemlátogatások szervezése

-      A nem KEHOP projektek keretében fejlesztett vízmű telepeken nyílt napok szervezése

-      Gyermeknapon játékos foglalkozás

-      Települési napokon való megjelenés: Káposztafeszt, Csülök fesztivál, Szüreti napok, Böllér fesztivál

-      Rajz és fotópályázat a szolgáltatási terület általános iskolás tanulói részére

 

A Magyar Víziközmű Szövetség projekt tevékenységei:

-    Kiadványok készítése a témához illeszkedően

-    Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás

-    Média- és plakátkampány

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

-      Térségi önkormányzatok részére interaktív, gyakorlatorientált környezeti szemléletformálási workshop

 

Hisszük, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával hozzájárulhatunk a felhasználók környezettudatos szemléletének és viselkedésének pozitív irányú formálódásához.

Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és ezáltal a csapvíz újra érték lesz, és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen tennünk egy lépést a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

vissza