HírekFelhasználó és adatai változásának bejelentése


Felh.változás.jpg

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. •Mennyi időn belül kell bejelenteni? •Mi szükséges az átíráshoz? További, részletesebb szabályok megtalálhatóak a www.vasiviz.hu/ügyfélszolgálat/Ügyleírások,ügyintézés menete/Felhasználó és adatai változásának bejelentése menüpont alatt.


A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség.

Mennyi időn belül kell bejelenteni?

Általános szabály szerint a birtokbavételtől számított 15 napon belül kell bejelenteni a korábbi és az új felhasználónak együttesen, ez alól a felhasználó elhalálozása jelent kivételt, ez esetben 60 nap áll rendelkezésre.

Mi szükséges az átíráshoz?

-  változás-bejelentő nyomtatványunk mindkét fél által teljes körűen kitöltve és aláírva,

-  adásvételi szerződés VAGY a tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés másolata,

-  ÉS 15 napnál nem régebbi birtokbaadási jegyzőkönyv, VAGY a változást már tartalmazó, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó nem hiteles másolat is megfelelő),

-  bérleti szerződés VAGY annak felmondása;

- halálesetnél: jogerős hagyaték átadó végzés VAGY öröklési bizonyítvány VAGY halotti anyakönyvi kivonat másolata ÉS a változást már tartalmazó tulajdoni lap másolata.

- Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor az átíráshoz valamennyi tulajdonos hozzájárulása szükséges vagy annak jogpótlása.

További, részletesebb szabályok megtalálhatóak a www.vasiviz.hu/Ügyfélszolgálat/Ügyleírások,ügyintézés menete/Felhasználó és adatai változásának bejelentése menüpont alatt.

vissza