VízellátásVÍZSZOLGÁLTATÁS

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki.

1992-re Vas megye összes településén kiépült a közműves, vezetékes ivóvízhálózat, így az 1996-ban megalakult részvénytársaság feladata elsősorban a rendszerek üzemeltetése, karbantartása, illetve szükség szerinti folyamatos fejlesztése, bővítése. Ennek megfelelően új, önálló vízellátó rendszer 1992 óta nem épült, de az üdülőterületek vízellátása az eltelt időszakban az igényeknek megfelelően megvalósult (Csömötei-hegy, Pösei-hegy, vaskeresztesi szőlőhegy, stb.). A VASIVÍZ ZRt. jelenleg Vas megye legnagyobb víziközmű-szolgáltatója.

 

FŐBB ADATOK  
Vízbázisok kapacitása [em3/nap] 99,6
Üzemelő kutak száma 221
Kitermelt ivóvíz mennyisége [em3/év] 14469
Értékesített ivóvíz mennyisége [em3/év] 11061
Szolgáltatási vízveszteség [em3/év] 3408
Ivóvíz hálózat hossza [km]          - gerinc 1918,1
                                                         - bekötés 774,2
Meghibásodások száma [db] 2081

 

A cégünk által üzemeltetett vízműrendszerek között nagy méretbeli különbségek vannak az egy települést ellátó vízművektől a 36 települést összefogó Szombathely-Kőszeg regionális vízellátó rendszerig.

A földrajzi adottságoknak köszönhetően a megye vízellátását jó minőségű, jellemzően rétegvizek adják. Ezek kitermelése mellett forrásfoglalással, talajvíz-kitermeléssel nyerünk ivóvizet, illetve talajvízdúsítást is végzünk. A víz kitermelését 254 kút biztosítja, melyek nagyrészt mélyfúrásúak, talpmélységük átlagosan száz méter körüli, de üzemeltetünk háromszáz méternél mélyebb létesítményt is. A vízellátás biztonságáról kútjaink napi közel százezer köbméteres kapacitása gondoskodik, amelynek jelenleg mintegy 40%-át használjuk ki. A kutakból a víz felszínre emelését búvárszivattyúk végzik. Az így kitermelt kiváló minőségű vizet több mint 1900 kilométer hosszú elosztóhálózaton és több mint 82 000 vízbekötésen (774 km) keresztül juttatjuk el a felhasználókhoz.

A VASIVÍZ ZRt. vízminőség-ellenőrzési feladatait akkreditált vizsgálólaboratórium látja el. A vízellátórendszerekhez tartozó településeken éves mintavételi ütemterv alapján ellenőrizzük a víznyerőhelyek, a vízkezelési technológiák, a tárolt és szolgáltatott ivóvíz minőségét fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai szempontból. Elért eredményeink azt mutatják, hogy a hálózatba táplált víz valamennyi rendszeren jó minőségű. A kémiai paraméterek javítása érdekében szűrési elven működő vízkezelési technológiákat üzemeltetünk, amelyek folyamatos fejlesztésével tudjuk biztosítani a jogszabályban előírt vízminőségre vonatkozó határértékeket.

VÍZMINŐSÉG

Vízminőség vizsgálat

A VASIVÍZ ZRt. vízminőség-ellenőrzési feladatait akkreditált vizsgálólaboratórium látja el. A vízellátórendszerekhez tartozó településeken éves mintavételi ütemterv alapján ellenőrizzük a víznyerőhelyek, a vízkezelési technológiák, a tárolt és szolgáltatott ivóvíz minőségét fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai szempontból. Elért eredményeink azt mutatják, hogy a hálózatba táplált víz valamennyi rendszeren jó minőségű. A kémiai paraméterek javítása érdekében szűrési elven működő vízkezelési technológiákat üzemeltetünk, amelyek folyamatos fejlesztésével tudjuk biztosítani a jogszabályban előírt vízminőségre vonatkozó határértékeket.

Laboratóriumunk az ÁNTSZ-esze együttműködve folyamatosan ellenőrzi és vizsgálja a felhasználókhoz eljuttatott víz minőségét kémiai, biológiai és bakteriológiai szempontból.  

 

Vizszolgterulet