Szennyvízelvezetés és -tisztításSzennyvízelvezetés és -tisztítás

SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS
 

Társaságunk 112 településen végzi a szennyvízszolgáltatást, így a megye lakosságának közel 75 %-át látja el. A csatornázottság folyamatosan bővül üzemelési területünkön. A megyében jelenleg is több település csatornahálózatának kiépítése zajlik, melyek üzemeltetője várhatóan a VASIVÍZ ZRt. lesz. A csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek nagy része önkormányzati tulajdonban van, itt a VASIVÍZ ZRt. bérüzemeltetést végez.

 

FŐBB ADATOK 2017.  
Lakossági felhasználók száma (fő) 56.000
Szennyvíztisztító telepek száma [db] 41
Szennyvízátemelők száma [db] 468
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása [em3/nap] 64,4
Szennyvíz hálózat hossza [km] - gerinc 1357,4
                                                 - bekötés 557,5
Meghibásodások száma [db] 4018

Szolgáltatás jellemzői

Vas megye településeinek vízellátása 1992-ben már 100%-os volt, de a csatornahálózatok kiépítésének felgyorsulása csak később kezdődött, amely napjainkban is tart. A felhasználókhoz szállított ivóvíz jelentős részéből szennyvíz keletkezik, amelynek összegyűjtéséről és kezeléséről a közműhálózat segítségével gondoskodunk. A tisztítás a környezet megóvása, az ivóvízbázisok védelme és az élővizek minőségének szinten tartása érdekében is elengedhetetlen.

A VASIVÍZ ZRt. elsősorban elválasztott rendszerű csatornahálózatokat üzemeltet, de Szombathely és Kőszeg belvárosi részén egyesített csatornarendszer szállítja el a csapadékvizet is.

A társaságunk által üzemeltetett telepek eltérő technológiával működnek. Ezek között vannak kis, néhányszáz lakosú települések szennyvizét kezelő telepek, míg a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízrendszer 31 település, közel 120 000 lakos szennyvizét egy központi tisztítóra vezeti.

A települések kommunális folyékony hulladékát mintegy negyvenezer csatorna-rácsatlakozáson keresztül, több mint kilencszáz kilométer gerincvezetéken, szennyvízátemelők (239 db) és, nyomóvezetékek segítségével juttatjuk el a szennyvíztisztító telepekre.

Szentgotthárd és a környező települések szennyvizének tisztítását Ausztriában végzik, míg Szentpéterfán „a szomszédos" Eberau szennyvizét tisztítjuk.

A csatornahálózatok karbantartását, mosatását, kamerázását folyamatosan végezzük a rendelkezésünkre álló csatornakamera és kombi mosó-tisztító berendezések segítségével. A csatornarekonstrukcióknál csőbélelést, a csőcsatlakozások hibáinak, tömítetlenségeinek javítására kitakarás nélküli modern technológiát használunk.

A szennyvízrendszerekben elvezetésre kerülő ipari és lakossági folyékony hulladék agresszív korróziós hatása folyamatos rekonstrukciós feladatot jelent.

 

Csatornahasználati etikett

A csatornahálózat és a szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében kérjük, fordítson figyelmet a rendeltetésnek megfelelő csatornahasználatra. Csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyagzacskó, szilárd hulladék, stb.) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állattartásból származó hulladék, stb.) anyagokat ne juttasson a csatornába! Ez azért is fontos, mivel az ingatlanon belüli, házi csatornaszakasz az Ön tulajdonában van, és a kisebb átmérő miatt a dugulás elsősorban ezen a szakaszon következhet be. Ilyen esetekben az elhárítás költségei Önt terhelik.

A csatornahálózat elválasztott rendszerű, ezért a szennyvízelvezető műre a vonatkozó rendelet szerint csapadékvíz (tetőlefolyó, szilárd burkolat víznyelője, stb.) rákötése tilos! A rendelet betartását az üzemeltetés során ellenőrizzük, csapadékvíz rákötése esetén szabálysértési eljárást  kezdeményezünk.

A csatornahasználatért és a szennyvíztisztításért díjat kell fizetni. A csatornahasználati díj a csatornahálózatra való rákötéssel rendelkező felhasználóknál az erre vonatkozó kormányrendelet szerint a felhasznált vízmennyiség alapján kerül számlázásra. A Polgármesteri Hivatal megbízása alapján az önkormányzati rendeletben meghatározott csatornahasználati díjat a víz- és csatornadíj számlán tüntetjük fel, melyet a vízdíjjal együtt kérünk befizetni.

A csatornahálózat folyamatos és biztonságos üzemeltetése céljából 24 órán át készenléti szolgálatot működtetünk.

Tilos az illegális csapadékvíz-bekötés

Az elválasztott rendszerű csatornahálózatba nem vezethető be csapadékvíz.

Köztudott, hogy Szombathely város csatornahálózata nagyobb záporok esetén túlterheltté válik, a vezetékek túlnyomás alá kerülnek, és az alacsonyabban fekvő házak pincéiben elöntések, beázások keletkeznek. Mi, mint szolgáltató szintén tapasztaljuk a problémát, hiszen a vezetékek, a szennyvízátemelők és a szennyvíztisztító telepek túlterhelten üzemelnek.

Azokon a területeken, ahol a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki - ez a Szombathely belvárosát kivéve valamennyi fogyasztóhelyre vonatkozik - a csatornahálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.

Célunk, hogy csökkentsük a szennyvízelvezető hálózatba bekerülő csapadékvíz mennyiségét, amelynek jelentős része illegálisan kerül a rendszerbe. Ennek érdekében fel kell derítenünk azokat a helyeket, ahol elválasztott rendszerű szennyvízcsatornán keresztül történik a csapadékvíz elvezetése.

A szabály ellen vétőket először figyelmeztetjük, 60 napos határidő áll fogyasztóink rendelkezésére a helyzet megszüntetésére, mivel tudjuk, hogy az érintettek jó része nem szándékosan, hanem tájékozatlanságból szegi meg a szabályokat. Azokkal szemben, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást kezdeményezünk.

Az illegális bekötések felszámolása azért szükséges, mert a szennyvízhálózatba bevezetett csapadékvíz megnöveli a szennyvízelvezetés- és tisztítás költségeit, és ez fogyasztóinknak többletkiadást jelent.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a csapadékvíz elvezetésénél a fent leírtakat vegyék figyelembe.

Amennyiben Ön rácsatlakoztatta csapadékvizét a csatornahálózatra, és bizonytalan ennek szabályosságában, kérjen tájékoztatást főmérnökségeinken, művezetőségeinken.

 

Szennyvizszolgterulet


Szennyvízelvezetés és -tisztítás