Laboratóriumi szolgáltatásokLaboratóriumi szolgáltatások

VASIVÍZ ZRt. Laboratóriuma

A NAT által NAT-1-1321/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Az akkreditálás műszaki területe
 • Ivóvíz, palackozott ivóvíz, az ivóvízellátásban használt nyers-és kezelt víz, műveseállomás nyers és kezelt vize mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai módszerekkel.
 • Mesterséges és természetes fürdővíz, fürdő tápvíz, termálvíz mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai és bakteriológiai  módszerekkel.
 • Felszín alatti víz, talajvíz mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai módszerekkel.
 • Felszíni víz mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai, bakteriológiai módszerekkel.
 • Szennyvizek (üzemi, intézményi szennyvízkezelők, csatornahálózatok, szennyvíztisztító-telepek) mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai módszerekkel.
 • Szennyvíziszap, szennyvíziszapból készült komposzt mintavétele, vizsgálata fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és parazitológiai módszerekkel.
 • A vizsgálati eredmények véleményezése, értékelése a vonatkozó rendeletek alapján.
A vizsgálatok jellege
 • Klasszikus analitika (térfogatos és tömeg szerinti analízis)
 • Műszeres analitika (potenciometria, konduktometria, nefelometria, UV-VIS spektrofotometria, lángfotometria, atomabszorpciós spektrometria, ICP-OES, FIA spektrofotometria, AquaKem spektrofotometria,  gázkromatográfia és ionkromatográfia)
 • Mikrobiológia 

 

 • - tenyésztéses bakteriológia: membránszűréses, MPN (többcsöves és mikromódszer), lemezöntés, megerősítő biokémiai reakciók
 • - mikroszkópos biológia (mennyiségi és minőségi vizsgálat borításos és bürkerkamrás módszerrel)
 • - parazitológia (féregpete vizsgálat szedimentációs és flotációs módszerrel)

 

Elérhetőség, ajánlatkérés


Laboratóriumi szolgáltatások

517932c3618d61281.jpeg
517932c55750e6113.jpeg
517932c628930224.jpeg
51793309e25c94433.jpeg
5179330abc16d4055.jpeg
5179330b91e272136.jpeg