"Az élet forrása" Fotópályázat  Plakát_Fotópályázat_II

 
FOTÓPÁLYÁZAT

„Az élet forrása!”

A víz minden ember számára mást jelent, de mindannyiunk számára nélkülözhetetlen! Az emberi test 50-60%-a is vízből áll és mindössze 3-4 napig vagyunk képesek víz nélkül élni. Szerencsére, hazánkban jó minőségi ivóvízkészlet áll rendelkezésünkre, bármikor ihatunk. Ezen kívül a víz hasznos a háztartásokban, lehet a sport, a szórakozás egyik eszköze. Az egészség, a higiénia és az emberi méltóság elengedhetetlen forrása.

A VASIVÍZ ZRt. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 sz. „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” című projekt keretein belül meghirdeti II. Fotópályázatát.

2022. május 31-ig olyan alkotásokat várunk – pályázónként 1 db fotó -, amelyek „Az élet forrása!” szlogennel összhangban vannak.

Letölthető felhívás és mellékletek: Fotópályázat_Felhívás_II

A pályázaton minden 14. életévét betöltött amatőr, fotózást kedvelő, Vas megyei lakhellyel rendelkező személy indulhat egy pályaművel.

Pályázati kategóriák:

·       14. életévét betöltött, de még érettségivel nem rendelkező, nappali tagozatos diák

·       14. életévét betöltött, Vas megyei lakhellyel rendelkező amatőr, fotózást kedvelő személy

Az érvényes pályamű feltételei

Nappali tagozatos diák pályázó esetében:

·     e-mailben megküldve,

·     2. sz. melléklet kitöltve, aláírva,

·     illetve kiskorú pályázó esetén szülői nyilatkozat - 1.sz. melléklet - kitöltve, aláírva.

Vas megyei lakhellyel rendelkező amatőrök esetében:

·       e-mailben megküldve,

·       3.sz. melléklet kitöltve, aláírva,

illetve kiskorú pályázó esetén szülői nyilatkozat - 1.sz. melléklet - kitöltve, aláírva.
 

·     A pályázó kizárólag saját készítésű fotóval nevezhet (1 db fotó).

·     A határidőn túl érkező, és a kiírásnak nem megfelelően benyújtott fotók kizárásra kerülnek.

Beérkezési határidő: 2022. május 31. (kedd)

E-mail cím: foto.vasiviz@gmail.com
 
Képfelbontás minimum:        1600 x 1200 pixel

File mérete:                           maximum 5MB

File típusa:                            JPEG/JPG

File elnevezése:

szerzőneve_képcíme.jpg (pl.nagyelek_forras.jpg)

 
Díjazás:
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli, és a legszínvonalasabb művek alkotóit jutalmazzuk.

I.  helyezett díja kategóriánként:    40.000 Ft értékű utalvány, oklevél

II.    helyezett díja kategóriánként: 30.000 Ft értékű utalvány, oklevél

III.  helyezett díja kategóriánként: 20.000 Ft értékű utalvány, oklevél

IV.  – VI. helyezést elért pályázók kategóriánként: ajándék, oklevél

A díjazott pályázati munkák online felületeinken (honlap, Facebook oldal) 2022. június 15-től bemutatásra kerülnek, illetve amennyiben a jogszabály már lehetővé teszi, és a Szombathelyi Fedett Uszoda a lakosság számára is látogatható lesz, úgy az épület aulájában a pályázatra beküldött alkotásokból kiállítás nyílik.

Pályázatunk célja, hogy hozzájáruljunk a környezettudatos szemlélet és viselkedés pozitív irányú formálódásához, szemléletváltásához, a klímaváltozás elleni harchoz, és nem utolsó sorban ahhoz, hogy a csapvíz újra érték legyen.                                                                              

Kollégánk a 30/700-5007 telefonszámon vagy a foto.vasiviz@gmail.com e-mail címen várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

1.sz. melléklet

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017

„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA

18 év alatti kiskorú adatközléséhez és az adatok kezeléséhez

Alulírott _____________________________________________ ⃰ (név), mint törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak):

_____________________________________________________ ⃰   (név, születési idő)

_____________________________________________________⃰    (név, születési idő)

a VASIVÍZ ZRt. által szervezett, „Az élet forrása” című Fotópályázatra készülő pályamű kapcsán - amelynek beadási határideje 2022. május 31. – az alábbi adatok feltüntetésre kerülhessenek a felhívás 2.sz. mellékletén.

·       Iskola, pályázó neve és születési éve, pályamű címe, elérhetőség

A fentebb megadott személyes adataim, illetve a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) személyes adatainak a VASIVÍZ ZRt., mint Adatkezelő általi, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett és a megadott céllal történő teljes körű kezeléséhez - megfelelő tájékoztatás után, önkéntes módon – hozzájárulok.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásban foglaltakat elfogadom, tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Kelt, 202 ……..… hó …. nap

Törvényes képviselő aláírása:

⃰ Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!

A fotópályázat kiírója tájékoztatja a szülőket arról, hogy a projekt megvalósítója, a beérkező pályaművek számának igazolása érdekében adatbázist köteles készíteni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé tesszük, tájékoztatjuk a résztvevőket, kiskorúak esetén törvényes képviselőjüket is, hogy a fotópályázaton való részvétel nem kötelező, a részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a fotópályázaton való részvétellel a résztvevő, kiskorú esetén törvényes képviselője az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő, kiskorú esetén nevében törvényes képviselője akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá, illetve a felügyelete alá tartozó kiskorúra vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja a törvényes képviselőket, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –

- tájékoztatást kérhetnek saját, illetve gyermekük személyes adatainak kezeléséről,

- kérhetik a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

- a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak,

- jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.
 

2.sz. melléklet

FOTÓPÁLYÁZAT

„Az élet forrása!”

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017

„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

Intézmény neve
Pályázó neve
Pályázó születési éve
Pályamű címe
Elérhetőség

Nappali tagozatos diák pályázó esetén a jelen 2. sz. melléklet kitöltése kötelező!

Kelt:

                                                                                      Aláírás: ………………………………..

A fotópályázat kiírója tájékoztatja a pályázót arról, hogy a projekt megvalósítója, a beérkező pályaművek számának igazolása érdekében adatbázist köteles készíteni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé tesszük, tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a fotópályázaton való részvétel nem kötelező, a részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a fotópályázaton való részvétellel a pályázó az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja pályázót, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –

- tájékoztatást kérhetnek saját adatainak kezeléséről,

- kérhetik a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

- a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak,

- jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.


3.sz. melléklet

FOTÓPÁLYÁZAT

„Az élet forrása!”

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017

„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

Pályázó neve
Pályázó lakcíme
Telefonszám
Pályamű címe

Vas megyei lakhellyel rendelkező (nem nappali tagozatos diák) amatőr pályázó esetében a jelen 3. sz. melléklet kitöltése kötelező!

Kelt:

Aláírás: ……………………………………

A fotópályázat kiírója tájékoztatja a pályázót arról, hogy a projekt megvalósítója, a beérkező pályaművek számának igazolása érdekében adatbázist köteles készíteni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé tesszük, tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a fotópályázaton való részvétel nem kötelező, a részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a fotópályázaton való részvétellel a pályázó az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja pályázót, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –

- tájékoztatást kérhetnek saját adatainak kezeléséről,

- kérhetik a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

- a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak,

- jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.

 

VASIVÍZ ZRt.


RAJZPÁLYÁZAT – VASIVÍZ ZRt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Kedves Érdeklődő, Leendő pályázó!

A VASIVÍZ ZRt. ebben az évben is meghirdeti a Víz Világnapjához kapcsolódó RAJZPÁLYÁZATÁT a KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 sz. „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” projekt keretein belül, amelyre szeretettel várja vas megye 1-8. osztályos diákjainak pályaműveit.

Kérem, hogy jelen pályázati felhívást figyelmesen olvassa el és töltse ki a mellékletet! Felhívás_Melléklet_ITT

A pályázaton minden alsó és felső tagozatos vas megyei tanuló egy művel (rajzzal, festménnyel) indulhat.

Pályázati kategóriák:

·       Alsó tagozatos alkotás (1-4. osztály)

·       Felső tagozatos alkotás (5-8. osztály)

·       Használt alapanyagokból (pl.: kupakok, flakonok, stb.) készített alkotás (1-8. osztály)

Az érvényes pályamű feltételei

A pályaművek hátoldalán az alábbiakat kérjük feltüntetni:

·     Pályázó neve, osztálya és születési dátuma

·     A mű címe

·     Az intézmény neve

Mivel a pályázó kiskorú, a pályamű kizárólag a hiánytalanul kitöltött és aláírt 1.sz. melléklet becsatolásával együtt tekinthető érvényesnek!

A pályamű benyújtásának lehetőségei

Személyes átadás a VASIVÍZ ZRt. székhelyén:

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Postai úton:

VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., Pf. 92.

A borítékon kérjük feltüntetni: „2022. Víz Világnap Rajzpályázat”

Beérkezési határidő: Víz Világnap 2022. május 31. (kedd)

A 2022. Víz Világnap szlogenje és egyben jelen pályázati felhívás témája:

„Felszín alatti vizek!”
 
Díjazás:
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli, és a legszínvonalasabb művek alkotóit jutalmazzuk.

I.  helyezett díja kategóriánként:          15.000 Ft értékű utalvány, oklevél

II.    helyezett díja kategóriánként:       10.000 Ft értékű utalvány, oklevél

III.  helyezett díja kategóriánként:       5.000 Ft értékű utalvány, oklevél

IV.  – VI. helyezést elért pályázók kategóriánként: ajándék, oklevél

A díjazott pályázati munkák online felületeinken (honlap, Facebook oldal) az eredményhirdetést követően bemutatásra kerülnek, illetve amennyiben a jogszabály már lehetővé teszi, és a Szombathelyi Fedett Uszoda a lakosság számára is látogatható lesz, úgy az épület aulájában a pályázatra beküldött alkotásokból kiállítás nyílik.

Pályázatunk célja, hogy hozzájáruljunk a gyermekek környezettudatos szemléletének és viselkedésének pozitív irányú formálódásához, szemléletváltásához, a klímaváltozás elleni harchoz, és nem utolsó sorban ahhoz, hogy tudatosuljon a csapvíz értéke.

A pályázattal kapcsolatban a VASIVÍZ ZRt. kommunikációs referensétől, Némethy Máriától kaphatnak felvilágosítást a 30/700-5007 telefonszámon vagy a nemethy.maria@vasiviz.hu e-mail címen.

 

1.sz. melléklet

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017

„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA

18 év alatti kiskorú adatközléséhez és az adatok kezeléséhez

Alulírott ____________________________________ ⃰ (név), ______________ (telefonszám), mint törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak):

_____________________________________________________ ⃰   (név, születési dátum)

_____________________________________________________⃰    (név, születési dátum)

a VASIVÍZ ZRt. által szervezett, 2022. évi Víz Világnapi programok keretében kiírásra kerülő Rajzpályázatra készülő alkotásán - amelynek beadási határideje 2022. március 22. – az alábbi adatok feltüntetésre kerülhessenek.

·       Iskola, osztály, név, mű címe, születési dátum

A fentebb megadott személyes adataim, illetve a felügyeletem alatt álló kiskorú(ak) személyes adatainak a VASIVÍZ ZRt., mint Adatkezelő általi, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett és a megadott céllal történő teljes körű kezeléséhez - megfelelő tájékoztatás után, önkéntes módon – hozzájárulok.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásban foglaltakat elfogadom, tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Kelt, 2022. ……..… hó …. nap

Törvényes képviselő aláírása:             

 

⃰ Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!

A rajzpályázat szervezője tájékoztatja a szülőket arról, hogy a projekt megvalósítója, a rajzpályázat lebonyolításának és a résztvevők számának igazolása érdekében köteles személyes adatokat bekérni, melynek kizárólagos célja a projekt teljesítésének igazolása. A megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé tesszük, tájékoztatjuk a résztvevőket, kiskorúak esetén törvényes képviselőjüket is, hogy a rajzpályázaton való részvétel nem kötelező, az abban való részvételhez azonban a fenti személyes adatok megadása szükséges. A fenti nyilatkozat kitöltésével, a rajzpályázaton való részvétellel a résztvevő, kiskorú esetén törvényes képviselője az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás a résztvevő, kiskorú esetén nevében törvényes képviselője akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá, illetve felügyelete alá tartozó kiskorúra vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja a törvényes képviselőt, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –

- tájékoztatást kérhet saját, illetve gyermeke személyes adatainak kezeléséről,

- kérheti a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,

- a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhat,

- jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.

Plakát_Víz Világnap 2022