"Dél - Pesti- Vasi Vízőrzők" tanulmányi verseny 2.0Felhívás „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők 2.0” tanulmányi versenyre

Előzmények

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt– vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 107 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást nyert projekt kódszáma és címe: KEHOP-2.1.7-19-2019-00017-„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”.

A projekt célja, hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása és fenntartása érdekében különböző tevékenységeken keresztül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek egyénileg is azért, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen.
 

1.      A tanulmányi verseny kiírója

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DPMV ZRt.) és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VASIVÍZ ZRt.).

 

2.      A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

-        a vízbázisvédelem különböző aspektusaira,

-        a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére,

-        a takarékos vízfelhasználásra,

-        a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára,

-        csapadékvíz hasznosítás a háztartásban.

 

3.      A tanulmányi verseny célcsoportjai

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkezők a következő korcsoportokban (iskolai tagozatokon tanulók):

-        az általános iskola alsó tagozatán tanulók,

-        az általános iskola felső tagozatán tanulók,

-        középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

 

4.      A tanulmányi verseny témakörei

A feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

-        a Föld vízkészlete,

-        a víz körforgásának és a klímaváltozás összefüggései,

-        tudatos vízfogyasztás,

-        tudatos csatornahasználat,

-        víztakarékosság,

-        csapadékvíz-hasznosítás a háztartásban: miért és hogyan gyűjtsük a csapadékvizet.

 

5.      A tanulmányi versenyen való részvétel módja
A verseny a következő módokon kerül kiírásra és megszervezésre:

 

a.      Online módon, egy mobil applikáció segítségével

A mobil applikáció neve V-Go, mely letölthető IOS és Android operációs rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):

 
Az applikáció honlapról is elérhető, ezért olyan készülékről is használható, amelyik nem mobil eszköz. A honlap elérhetősége: v-go.hu „Web-applikáció”


A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja:

Jelentkezni a V-GO mobil vagy webes (honlapos) applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A regisztráció egyben a versenyre történő jelentkezést is jelenti. A jelentkezést (regisztrációt) követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell.

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen. Online módon egyénileg és intézményi szervezésben is lehetséges részt venni a versenyben.

 

b.      Offline kérdőív kitöltésével
Erre akkor van lehetőség, ha egy iskola és/vagy az ott tanulók nem rendelkezik elegendő, Internet hozzáféréssel bíró IT eszközzel (PC, laptop, mobiltelefon, tablet stb.). 

A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja:
Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a vizorzok1.0@gmail.com címen, a tárgyban megjelölve „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0”.
A papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően megjelenő kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.

 

6.      Határidők, a tanulmányi verseny időtartama
„Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetés tesztje 2022. június 1 és 2022. október 30. között tölthető ki.

7.      Szülői hozzájárulás
Fontos tudni: ha 16 év alatti diák regisztrál, akkor szükség van a szülő hozzájárulására ahhoz, hogy részt vegyen a versenyben.

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot fénykép formátumban

fel kell tölteni az applikáció megfelelő helyére, amelynek elérhetősége: v-go.hu „Profilom/beállítások/szülői nyilatkozat feltöltése”.  A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozat az APP-ba feltöltésre kerül, illetve – intézményi szervezés esetében – az iskolába leadásra kerül.

Az offline részvétel esetében a szülői nyilatkozatot a résztvevő iskolájába kell eljuttatni minden 18. életévét be nem töltött résztvevőnek.  Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, a regisztrációja és összes tevékenysége a rendszerből törlésre kerül.

 

8.      A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége
A VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén:

https://www.vasiviz.hu/hu/c%C3%A9g%C3%BCnkr%C5%91l/projektek-folyamatban/kehop-2.1.7-19/del-pesti-vasi-vizorzok

A DPMV ZRt. szolgáltatási területén:  https://dpmv.hu/hirek/del-pesti-vasi-vizorzok

 

9.      A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

-        tanulmányi versenyfelhívás,  tanulmanyi_verseny_felhivas_2_DPMV_jav(1)

-        a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője, v_go_applikacio_leirasa_202111_DPMV_jav(1)

-        pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt. telepulesek

Az applikáció segítségével történő részvétel esetében a dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

 

10.      Az értékelés szempontjai

-        jó válaszok aránya,

-        a kitöltés időtartama.

 

11.   Díjazás és eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre a Felhívásra történő jelentkezés zárását követően kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Korcsoportonként (iskolai tagozatonként) az az első 3 versenyző kap díjat, akik a legtöbb jó megoldást adják és leggyorsabban töltik ki a tesztet.

Díjazásban részesül továbbá az az első három intézmény, ahonnan  -  a tanulói létszámokat figyelembe véve -, a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

 

12.   További információk

További információk a vizorzok1.0@gmail.hu e– mail címen kérhetők. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0”.

 

13.   A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

14.   Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/vizipari_agazati_tanulmany

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/magyarorszag_viztarolo_medencei_tornyai

https://www.aprolepes.hu/zold-puska/zoeldtantargyak/viztakarekossag/301-vizlabnyom

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/v%C3%ADzell%C3%A1t%C3%A1s

https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/szennyv%C3%ADzelvezet%C3%A9s-%C3%A9s-tiszt%C3%ADt%C3%A1s

https://dpmv.hu/upload/files/kiskate_2016_03.pdf

https://dpmv.hu/upload/files/csatornahasznalati_illemtan.pdf

https://fna.hu/tema/161

Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (első sorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

 

15.   A tanulmányi verseny szervezője
A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. megbízásából.

 

Sikeres részvételt kívánunk!