KEHOP-2.1.7-19Banner_2

KEHOP-2.1.7 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

A projekt közös megvalósításáért felelős konzorciumi tagok

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (konzorciumvezető)

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.

Magyar Víziközmű Szövetség

A szerződött támogatás összege: 107 970 377 Ft

A VASIVÍZ ZRt. támogatási összege: 42 012 120 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett időtartama: 2021.01.01. - 2022.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarország Kormánya a KEHOP-2.1.7. keretében pályázati felhívást tett közzé „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja - összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal -, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet kívánnak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerére, a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A projekt során tervezett tevékenységek között van olyan, amit a konzorciumi tagok részben közösen, részben pedig egyénileg valósítanak meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek:

- Ivókutak létesítése oktatási intézményekben: A VASIVÍZ ZRt. működési területén 6 darab ivókút lett kihelyezve általános és középiskolák közösségi tereibe, folyosón vagy udvaron. Célunk volt, hogy a fiatalok az üdítők helyett válasszák az egészséges és ásványokban gazdag vasi vizet. Az egészség megóvása mellett az eldobható és gyorsan szemétté váló PET palackok helyett ez estben környezetbarát kulacsot vagy poharat használnak a diákok. Ezzel a tevékenységünkkel 2.303 tanulót tudtunk "megszólítani".

- Kampány a szennyvíziszap és komposzt mezőgazdasági felhasználásáról: A VASIVÍZ ZRt. törekszik a környezetvédelemre, melyet az is bizonyít, hogy a korábban veszélyes hulladéknak számító szennyvízből már szennyvíziszapot készít, mely gazdag tápanyagban és a mezőgazdaságban érdemes felhasználni. A MaVíz által készített kiadvány segítségével és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatóságának szakértői bevonásával 800 gazda értesült a lehetőségről és 153 visszajelzés érkezett.

- Tanulmányi vetélkedő Vas megyei középiskolai csapatok számára: A Koronavírus járvány nagyban befolyásolta vállalt tevékenységeink megvalósítását. Így ezen tanulmányi vetélkedőnket is két részletben valósítottuk meg. Az 1. forduló hagyományosan az Oladi Technikum aulájában zajlott, ahol 3 fős csapatok mérték össze tudásukat és kreativitásukat, hiszen az utolsó feladat egy vers írása volt, a megadott szavakkal. A 2. forduló "VIZES NAP 2022" a Fedett Uszoda 33-as medencéjében, illetve a Termálfürdő udvarán zajlott, ahol a 8 fős csapatok az elméleti tudásuk mellett a  gyakorlati rátermettségükkel is bizonyítottak. A résztvevők oklevelet, a díjazottak ajándékkártyát is kaptak.

- Többfordulós vetélkedő általános iskolások számára honlapon keresztül: A vetélkedő alapját a MaVíz, illetve VASIVÍZ ZRt. által készített kisfilmek adták, melyek a helyes választ is magukba rejtették a feltett kérdésekre. Néhány forduló esetében igyekeztünk a helyi sajátosságokat kiemelni, hogy a diákok még inkább érezzék nem egy megfoghatatlan dologról van szó, a "csoda" a közvetlen környezetükben történik. Pl.: A megtisztított szennyvíz Szombathelyen a Perint patakba folyik vissza. A tesztet egyénileg és csoportosan osztályok is kitölthették. Mindkét lehetőséggel éltek a résztvevők (203 fő), akik közül a leggyorsabban és hibátlanul válaszolók ajándékkártyát és oklevelet kaptak.

- Iskolai roadshow: A roadshow alkalmával 4 közép és 3 általános iskolába jutottunk el előadásunkkal. A PPT anyagát, mely a  víz és szennyvíz útjáról szólt 429 diák ismerte meg. Tapasztalatként elmondható, hogy bár minden nap használjuk a vizet, mégis nagyon kevesen tudják, hogy honnan érkezik a csapba és hogy mi a szennyvíz útja, miután a csatornába távozott. Az előadáson résztvevő diákok már máshogy néznek egy pohár vízre, meggondolják mit dobnak a WC-be, mert tudják, a szennyvíztisztító telepen is emberek dolgoznak és az ott megtisztított víz visszajut a természetbe. Az elhangzottakkal kapcsolatban a diákok egy rövid tesztet töltöttek ki a 45 perces előadás végén. Az együttműködő iskolák egy 20 ezer forint értékű ajándékkártyát kaptak.

- Vízműtörténeti múzeum felújítása / interaktívvá tétele: Múzeumunk a mai kornak megfelelően lett kialakítva. Az 1898-ban épült gépház szemet gyönyörködtető homlokzata sokakat csalt a kiállításra. A felújításnak köszönhetően a belső helyiségek letisztultabbak lettek és rengeteg tér szabadult fel. Több vállalt tevékenységünkhöz hasonlóan a cél itt is az volt, hogy megmutassuk milyen összetett munka áll egy pohár víz mögött és milyen utat tesz meg a szennyvíz. A látogatók olyan információk birtokába kerültek, melynek köszönhetően értékelik a VASIVÍZ ZRt. Kollégáink munkáját. Az interaktív térben felállított totem és kivetítő segítségével levetített filmjeink és a teremben található szennyvízmakettünk 2022.12.31-éig 2.108 főnek adtak érthető magyarázatot a folyamatok megértéséhez.

- Rajzpályázat Vas megye általános iskolás tanulói részére a Víz világnapjához kapcsolódóan: 2021-ben "Víz Világnap 2021", 2022-ben "Felszín alatti vizek"    címmel hirdettük meg pályázati felhívásunkat. Utóbbi egy nehezebben megjeleníthető téma volt, mégis rengeteg kreatív alkotás érkezett.  A két forduló eredményeként összesen 7.025 diák értesült és 444 diák küldte be rajzait, alkotásait a megadott kategóriákban. A díjazottak 15, 10 és 5 ezer forint értékű ajándékkártyákat kaptak és elismerő oklevelet vehettek át a Fedett Uszoda aulájában megtartott eredményhirdetésen. Az alkotások mind arról árulkodtak, hogy az általános iskolás korosztály nagyon jól tudja, mekkora érték a víz és mennyire kell rá vigyáznunk, hogy még sokáig élvezhessük.

- Fotópályázat a szolgáltatási területen élő lakosság számára: 2021-ben "A víz érték, becsüld meg!", 2022-ben "Az élet forrása"    címmel hirdettük meg pályázati felhívásunkat, melyekről 7843 fő értesült és 179 diák, illetve felnőtt küldött be a megadott témához fotót. A díjazottak 40, 30 és 20 ezer forint értékű ajándékkártyákat kaptak és elismerő oklevelet vehettek át a Fedett Uszoda aulájában megtartott eredményhirdetésen. A szebbnél szebb alkotások közül egy kiszáradt földet ábrázoló fotó nyerte el az első helyezést. A fotó egy vészcsengő, mely arra figyelmeztet, ha nem változtatunk életvitelünkön, nem óvjuk jobban környezetünket, könnyen kerülhetünk mi vagy unokáink nehéz helyzetbe.

- Telefonos applikáció fejlesztése: Az applikáció kényelmesebbé teszi az ügyintézést, miközben elkerülhetetlen a hasznos környezetvédelmi információk "áradata". A megnyitáskor a Felhasználók máris egy hasznos "zöld információval" találkoznak és csak ezt követően tudnak továbblépni. A fejlesztés híre 17.123 személyhez jutott el és ebből 2022. december 31-ig 2.454 fő töltötte le és használja aktívan.

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

- Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben: A projekt kétéves ciklusa alatt a Konzorcium tagjai számára fontos cél volt a takarékos vízfogyasztás, tudatos csatornahasználat elsajátítása elsősorban a tanulók körében. E tevékenység kapcsán 54 iskola, 12.643 diákjához juttattuk el a hasznos információkat, tudást. Mindezt alvállalkozón keresztül, tananyagfejlesztés, tanulmányi versenyek lebonyolításával.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek: 

- Kutatási program

- Iskolai vetélkedők szervezése

- Médiakampány, image film készítése

- Üzemlátogatások szervezése

- A nem KEHOP projektek keretében fejlesztett vízmű telepeken nyílt napok szervezése

- Gyermeknapon játékos foglalkozás

- Települési napokon való megjelenés: Káposztafeszt, Csülök fesztivál, Szüreti napok, Böllér fesztivál

- Rajz és fotópályázat a szolgáltatási terület általános iskolás tanulói részére

A Magyar Víziközmű Szövetség projekt tevékenységei:

- Kiadványok készítése a témához illeszkedően

- Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás

- Média- és plakátkampány

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

- Térségi önkormányzatok részére interaktív, gyakorlatorientált környezeti szemléletformálási workshop

Hisszük, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával hozzájárulhatunk a felhasználók környezettudatos szemléletének és viselkedésének pozitív irányú formálódásához.

Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és ezáltal a csapvíz újra érték lesz, és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen tennünk egy lépést a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.