KEHOP-2.1.7-19Banner_2

KEHOP-2.1.7 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS

KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”

 

A projekt közös megvalósításáért felelős konzorciumi tagok

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (konzorciumvezető)

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.

Magyar Víziközmű Szövetség

 

A szerződött támogatás összege: 107 970 377 Ft

A VASIVÍZ ZRt. támogatási összege: 42 012 120 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett időtartama: 2021.01.01. - 2022.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása

Magyarország Kormánya a KEHOP-2.1.7. keretében pályázati felhívást tett közzé „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja - összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal -, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet kívánnak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerére, a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A projekt során tervezett tevékenységek között van olyan, amit a konzorciumi tagok részben közösen, részben pedig egyénileg valósítanak meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

 

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek:

- Ivókutak létesítése oktatási intézményekben

- Kampány a szennyvíziszap és komposzt mezőgazdasági felhasználásáról

- Tanulmányi vetélkedő Vas megyei középiskolai csapatok számára

- Többfordulós vetélkedő általános iskolások számára honlapon keresztül

- Iskolai roadshow

- Vízműtörténeti múzeum felújítása / interaktívvá tétele

- Rajzpályázat Vas megye általános iskolás tanulói részére a Víz világnapjához kapcsolódóan

- Fotópályázat a szolgáltatási területen élő lakosság számára

- Telefonos applikáció fejlesztése

 

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

- Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által önállóan megvalósítandó projekt tevékenységek:

- Kutatási program

- Iskolai vetélkedők szervezése

- Médiakampány, image film készítése

- Üzemlátogatások szervezése

- A nem KEHOP projektek keretében fejlesztett vízmű telepeken nyílt napok szervezése

- Gyermeknapon játékos foglalkozás

- Települési napokon való megjelenés: Káposztafeszt, Csülök fesztivál, Szüreti napok, Böllér fesztivál

- Rajz és fotópályázat a szolgáltatási terület általános iskolás tanulói részére

 

A Magyar Víziközmű Szövetség projekt tevékenységei:

- Kiadványok készítése a témához illeszkedően

- Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás

- Média- és plakátkampány

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen megvalósítandó projekt tevékenysége:

- Térségi önkormányzatok részére interaktív, gyakorlatorientált környezeti szemléletformálási workshop

 

Hisszük, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával hozzájárulhatunk a felhasználók környezettudatos szemléletének és viselkedésének pozitív irányú formálódásához.

Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és ezáltal a csapvíz újra érték lesz, és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen tennünk egy lépést a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.


Rajz és fotópályázat"Dél - Pesti- Vasi Vízőrzők" tanulmányi verseny"Dél - Pesti- Vasi Vízőrzők" tanulmányi verseny 2.0