MunkatársainkMolnár Dániel Igazgatósági tag
Németh Ákos Igazgatósági tag
Solymosi Tamás Igazgatósági tag
Szalai Bálint Igazgatósági tag
Virányi Balázs Igazgatósági tag
Illés Károly Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Róbert Felügyelő Bizottsági tag
Kondora István Felügyelő Bizottsági tag
Kovács László Felügyelő Bizottsági tag
Kovács Tilda Felügyelő Bizottsági tag
Vlasich Krisztián Felügyelő Bizottsági tag

Könyvvizsgáló

Németh Tamás Könyvvizsgáló
 
Dr. Kohuth Viktor

Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató

Kovácsné Nyári Gizella
Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató

Németh Gábor

Németh Gábor műszaki igazgató

Zelles Zsolt

Zelles Zsolt stratégiai igazgató
Appel László informatikai vezető
Bozi Ferencné controller vezető
Dancsecs Csaba üzemmérnökségvezető (Szombathely)
Dobainé Dienes Judit laboratóriumvezető
Glavanovics Gergely üzemviteli vezető
Hasza Judit HR vezető
Hompasz Gyula fejlesztési főmérnök
Horváth László fenntartási és építési üzemvezető
Kántás Zoltán fürdő vezető
Kiss Gábor szennyvíz-szolgáltatási üzemmérn.vez. (Szombathely)
Komáromi Zsolt logisztikai és szállítmányozási vezető
Krenner Róbert vízszolgáltatási főmérnök
Markó Tamás üzemmérnökségvezető (Körmend)
Maszlavér László szennyvíz-szolgáltatási üzemmérn.vez. (Körmend)
Mód-Bognár Olga pénzügyi vezető
Schmidl Adrienn controlling vezető
Stubics Gábor szennyvíz-szolgáltatási üzemmérn.vez. (Sárvár)
Szakács-Boromisza Eszter ügyfélszolgálati irodavezető
Szalai Róbert György üzemmérnökségvezető (Sárvár)
Tanay Lászlóné számviteli vezető
Vizi Kármen projektiroda vezető

 

 
Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapi Emlékérem kitüntetettjei    
2009 Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató
2011 Horváth Ferenc üzemvezető
2012 Krenner Róbert mb. vezérigazgató
2013 Glavanovics Ferenc villamos részlegvezető
2014 Appel László informatikai vezető
2015 Mód-Bognár Olga pénzügyi vezető
2016 Imre Mária laboratóriumvezető
2017 Takács István ivóvízágazati művezető
Magyar Víziközmű Szövetség Elismerő Oklevéllel kitüntetettek    
2007 Horváth László fődiszpécser
2007 Németh Mihály üzemvezető
2008 Bozzay Lajosné ügyfélszolgálati irodavezető
2008 Imre Mária laboratórium vezető
2009 Kovács György műhelyvezető
2009 Kiss János projektvezető
2010 Katona László főmérnök
2011 Györei István üzemmérnökség vezető

A VASIVÍZ ZRt. 2009 óta, a márciusi Víz Világnapi rendezvények keretében VASIVÍZ Emlékérem elismerést ad egy, maximum kettő munkavállaló részére, a Bíráló Bizottság javaslatait figyelembe véve a vezérigazgató döntése alapján.

 

Név Munkakör Év  
Papp Zoltán Ivóvízágazati művezető 2017
Zelles Zsolt Stratégiai igazgató 2016
Bodorkós Rita Ügyfélszolgálati előadó 2015
Hompasz Gyula Fejlesztési Főmérnük 2014
Appel László informatikai vezető 2013
Kovácsné Nyári Gizella Gazdasági igazgató 2012
Serman Lajos Technológiai és gépészeti csoportvezető 2012
Dr. Gyuráczné
Dr. Serfőző Sarolta
Igazgatási és jogi osztályvezető, jogtanácsos 2011
Heiter László Művezető 2011
Cselényi András technológiai csoportvezető 2010
Györei István főmérnök 2010
Glavanovics Ferenc műhelyvezető 2009
Bodorkós Rita Fogyasztóvédelmi referens
Elérhetőség:
VASIVÍZ ZRt. Ügyfélszolgálati iroda
9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.
Tel.: 94/516-255