Minőségi és környezeti politikaA VASIVÍZ ZRt. felső vezetése a Társaság stratégiai céljainak megvalósítása érdekében a minőség-központúság és a fenntartható fejlődéssel összhangban kialakította a minőség-, és környezeti politikáját az alábbiak szerint:

- A VASIVÍZ ZRt. a Nyugat-Dunántúl egyik jelentős környezetvédelmi szolgáltatója, amely ivóvizet szolgáltat és közművel összegyűjtött szennyvizet kezel.
 - A vezetés a minőség iránti elkötelezettségének az MSZ EN ISO 9001:2015, illetve az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kíván hangsúlyt adni.
- Tulajdonosaink, felhasználóink teljes megelégedettségét úgy kell biztosítanunk szolgáltatásainkkal, hogy közben környezeti kincseinket a lehető legnagyobb mértékben megóvjuk.
- A felépített és folyamatosan felülvizsgált minőségi színvonalat a mindennapi munkafolyamataink részének tekintjük. Munkánk során törekszünk a szabályozottságra, a hibák előfordulásának megelőzésére és csökkentésére. Minden tevékenységünknek a biztonságos, gazdaságos víz- és csatornaszolgáltatás érdekeit kell szolgál-ni.
- Elégedett, elkötelezett, jól kvalifikált dolgozók képezhetik szolgáltatásaink megfelelő szintű biztosításának alapját. Társaságunk több, mint 120 éves múltja és szakembergárdánk több évtizedes tapasztalata színvonalas szolgáltatást garantál felhasználóink számára.
- Teljesítményünk minőségét méréssel és értékeléssel ellenőrizzük, hogy ennek eredményét felhasználhassuk a további fejlesztésekhez.
- Működésünk hatékonyságának növelését a jelenlegi és a jövőbeli dolgozók magas szintű szakmai képzésének biztosításával oldjuk meg.
- Társaságunk számára a törvényi és hatósági előírások betartása alapkövetelmény.
- Biztosítjuk társaságunk magas szintű együttműködését a hatóságokkal.
- Munkatársainktól és külső szolgáltatóinktól megköveteljük a környezet-tudatos szemléletmódot és ennek érdekében fejlesztjük, képezzük őket. Tudatosítanunk kell, hogy környezetünk védelme mindannyiunk felelőssége.
- Alapvető követelmény számunkra a közvetlen és közvetett környezetünk védelme, illetve a környezeti terhelés minimálisra csökkentése. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a lehető legkorszerűbb technikát, technológiát, illetve módszereket alkalmazzuk.
- A keletkező szennyvíz és szennyvíziszap minőségét rendszeresen ellenőrizzük és törekszünk a kibocsátott szennyező anyagok redukálására, mivel szennyvíztisztítási tevékenységünkkel jelentős mértékben tudjuk befolyásolni, javítani környezetünk állapotát.

VASIVÍZ ZRt. ISO 9001 tanúsítvány megtekintése

VASIVÍZ ZRt. ISO 14001 tanúsítvány megtekintése