Felhasználói Elégedettségi Felmérés (FEF)Tisztelt Felhasználóink!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kötelezte a víziközmű-szolgáltatókat arra, hogy 2018 évtől kezdődően kétévente független közvélemény-kutató szervezettel méresse fel a lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét.
A felmérés célja a szolgáltatások minőségének javítása.

Kérjük, hogy 2024-ben is segítse munkánkat, és a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében végzett kutatásban szíveskedjen részt venni!
Köszönjük!

A FEF egymástól jól elkülöníthető módszerű, célú és időpontú felmérésekből áll:

1. Alapfelmérés (szeptember-október)
Az alapfelmérés a víziközmű-ágazat felmérésére szolgáló, kérdőíves személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek minden felhasználót érintenek:
- ivóvíz minősége
- ivóvíz-ellátás folyamatossága
- fogyasztásmérés
- tájékoztatás
- ügyfélszolgálat
- ár-érték arány
- számlázás
- környezetvédelem

A felmérést végzi: A VASIVÍZ ZRt. által megbízott kutatócég. A kérdezőbiztosok a felmérés megkezdése előtt igazolják magukat.
A felmérés kezdő időpontja: 2024.09.01.
A felmérés záró időpontja: 2024.10.31.

Érintett települések: meghatározás a későbbiekben

2. Kiegészítő felmérés
A víziközmű-ágazat eseményközeli elégedettségi felmérésére szolgáló, alapvetően telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétel, amely a felhasználói megkeresésekhez közeli időpontban valósul meg. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek az alapfelmérésben nem szerepelnek:
- panaszkezelés
- igénybevett ügyfélszolgálati csatorna (személyes, telefonos, online, e-mailes)

A felmérést végzi: M.Á.S.T. Kft., telefonos megkeresés alapján
A felmérés kezdő időpontja: 2024.01.01.
A felmérés záró időpontja: 2024.12.31.

3. Azonnali felmérés
A víziközmű-ágazat eseményközeli elégedettségi felmérésére szolgáló, folyamatos, esemény utáni adatfelvétel, amelyet a személyes, telefonos és internetes ügyfélkapcsolat befejező fázisaként, 1 db kérdés feltevésével kell megvalósítani. A kérdések az alábbi területekre vonatkoznak:
- telefonos menürendszer áttekinthetősége
- ügyfélhívó kezelése
- várakozási idő hossza
- ügyintézéssel való elégedettség
- ügyintéző szakértelme, kedvessége, szakmai kompetenciája, empátiája, stb.
- honlap sebessége, kezelhetősége, információtartalma
- ügyintézés eredményessége
A területekre vonatkozó kérdések váltakoztatása véletlenszerű, gördülő módon történik. Egy kérdés megválaszolását követően, a véletlenszerűen kiválasztott következő új kérdés jelenik meg, és a következő felhasználó már az új kérdést válaszolja meg.
Adatgyűjtést végzi: A VASIVÍZ ZRt. ügyintézőjének az ügyintézés során minden olyan felhasználót meg kell kérdeznie, aki személyes, telefonos, vagy internetes ügyfélkapcsolati formát választott.
A felmérést végzi: VASIVÍZ ZRt.
A felmérés kezdő időpontja: 2024.01.01.
A felmérés záró időpontja: 2024.12.31.