Üzletszabályzat     

HATÁLYOS ÜZLETSZABÁLYZAT

 

11. VÁLTOZAT

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VSFO/662-4/2023. iktatószámú határozatával 2023. szeptember 28-án jóváhagyta a VASIVÍZ ZRt. módosított Üzletszabályzatát. A jóváhagyott Üzletszabályzatot a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésének napjától, azaz 2023. szeptember 28-tól alkalmazza Társaságunk.

A VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatában meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános, műszaki, ellenőrzési, kereskedelmi, elszámolási, fizetési és egyéb feltételeket a hatályos jogszabályok és rendeletek figyelembevételével.
Az Üzletszabályzat tartalmazza a Felhasználó és a Víziközmű-szolgáltató jogait és kötelezettségeit, szerződésszegés esetén alkalmazott kötbérek mértékét, a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és velük fennálló kapcsolatok bemutatását, felhasználói panaszkezelés eljárási rendjét, adatvédelem és adatkezelés témakörét, az alaptevékenységhez kapcsolódó, de alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások körét és díjait- honlapon való elérési útvonallal jelölve-, a védendő felhasználókra vonatkozó általános szabályozást, illetve a víziközmű- fejlesztési hozzájárulás díjainak és számításainak szabályait.

Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: 10. változat

 

 Uzletszabalyzat_v11_borito