Üzletszabályzat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzé tesz.

Az Üzletszabályzat tervezete megtekinthető honlapunkon az alábbi elérhetőségen: link

A módosítást a jogszabályi változások, a szövegpontosítások, nyomtatvány pontosítások és egyéb módosítási igények indokolták.

A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette:

-        VASIVÍZ ZRt. által használt nyomtatványok Üzletszabályzat fejezeteinek megfeleltetése (pl. változás-bejelentés, vízbekötés engedély dokumentáció, Közszolgáltatási szerződések szerződési feltételek módosítása, locsolási kedvezmény nyomtatvány)

- Kiszervezett tevékenységek aktualizálása

- Információs pontok nyitva tartási idejének változása.

- Vízmérés, számlázás és az ezzel kapcsolatos eljárások szabályainak módosítása

- Felügyeleti szervek névváltozása.

Kérjük, észrevételét, véleményét az 58/2013. kormányrendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül írásban, vagy postai úton a VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. címre megküldeni, vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban leadni (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) szíveskedjen. Társaságunk a véleményezésre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és között biztosít lehetőséget.

A tervezet véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet az üzletszabályzat jóváhagyatási eljárása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldjük. Társaságunk a jóváhagyott Üzletszabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a www.vasiviz.hu honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

                                               

                                                       

HATÁLYOS ÜZLETSZABÁLYZAT

 

9. VÁLTOZAT

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VHSFO/56-3/2022. sz. határozatával 2022. február 02-án jóváhagyta a VASIVÍZ ZRt. módosított üzletszabályzatát. A jóváhagyott üzletszabályzatot a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésének napjától, azaz 2022. február 02-tól alkalmazza Társaságunk.

A VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatában meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési és egyéb lényeges feltételeket a hatályos jogszabályok és rendeletek figyelembevételével, valamint a szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználó és a Víziközmű-szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződésszegés esetén alkalmazott kötbérek mértékét.

Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: 8. változat

 

 Üzletszabályzat - v9 - előlap