Üzletszabályzat 

ÜZLETSZABÁLYZAT

 

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzé tesz.

A módosítást a jogszabályi változások átvezetése, szövegpontosítások és egyéb módosítási igények indokolták. 

A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette: 

-a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelettel (GDPR) kapcsolatos módosítások;

-igénybejelentő nyomtatványok aktualizálása;

-közszolgáltatási szerződésminták módosítása;

-ügyfélszolgálati információs pontok változása (Őriszentpéteren, Kőszegen, Répcelakon, Szombathelyen a Vízszolgáltatási és Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökségeken megszűnnek az információs pontok)

Kérjük, észrevételét, véleményét az 58/2013. kormányrendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül írásban, vagy postai úton a VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. címre megküldeni, vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban leadni (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) szíveskedjen. Társaságunk a véleményezésre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018.12.22. és 2018.011. között biztosít lehetőséget.

A tervezet véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet az üzletszabályzat jóváhagyatási eljárása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldjük. Társaságunk a jóváhagyott Üzletszabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a www.vasiviz.hu honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

Együttműködését ezúton is köszönjük!

 

6. VÁLTOZAT

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal KSFO_2017/637-4 sz. határozatával 2017. november 27-én jóváhagyta a VASIVÍZ ZRt. módosított üzletszabályzatát. A jóváhagyott üzletszabályzatot a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésének napjától, azaz 2017.12.01-től alkalmazza Társaságunk.

A VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatában meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési és egyéb lényeges feltételeket a hatályos jogszabályok és rendeletek figyelembevételével, valamint a szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználó és a Víziközmű-szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződésszegés esetén alkalmazott kötbérek mértékét.

Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: 5. változat

 Üzletszabályzat aláírt borító