ÜzletszabályzatTisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzé tesz.

 Az Üzletszabályzat tervezete megtekinthető honlapunkon az alábbi elérhetőségen: link

 A módosítást a jogszabályi változások, a szövegpontosítások, nyomtatvány pontosítások és egyéb módosítási igények indokolták.

 A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette:

 -        közszolgáltatási szerződésminták aláírás miatti cseréje;

-        víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átdolgozása;

-        VASIVÍZ ZRt. által érvényesíthető kötbérek módosítása, alkalmazásának pontosítása;

-        a víziközmű-rendszerbe történő kötelező rákötés jogszabályi előírása;

-        közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálatának pontosabb szabályozása;

-        VASIVÍZ ZRt. által használt nyomtatványok módosítása (pl. változás-bejelentés. víz-és szennyvízrákötés dokumentáció);

-        Felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok pontosítása;

-        Adatvédelmi fejezet módosítása;

-        Szóbeli szerződéskötésre vonatkozó szabályok.

Kérjük, észrevételét, véleményét az 58/2013. kormányrendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül írásban, vagy postai úton a VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. címre megküldeni, vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban leadni (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) szíveskedjen. Társaságunk a véleményezésre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és között biztosít lehetőséget.

A tervezet véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet az üzletszabályzat jóváhagyatási eljárása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldjük. Társaságunk a jóváhagyott Üzletszabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a www.vasiviz.hu honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

                                                                                                       VASIVÍZ ZRt.

HATÁLYOS ÜZLETSZABÁLYZAT

 

8. VÁLTOZAT

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal KSFO_2019/284-4 sz. határozatával 2019. június 07-én jóváhagyta a VASIVÍZ ZRt. módosított üzletszabályzatát. A jóváhagyott üzletszabályzatot a Hivatal határozatának jogerőre emelkedésének napjától, azaz 2019. június 07-től alkalmazza Társaságunk.

A VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatában meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési és egyéb lényeges feltételeket a hatályos jogszabályok és rendeletek figyelembevételével, valamint a szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználó és a Víziközmű-szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződésszegés esetén alkalmazott kötbérek mértékét.

Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: 7. változat

 

 uzletszabalyzat-v8-elolap