Védendő felhasználóTájékoztatjuk azon szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóinkat, akik jogosultak kedvezmények, illetve különleges bánásmód igénybevételére, hogy Társaságunknál kérhetik a védendő felhasználói körbe történő nyilvántartásba vételt, melyet személyesen vagy írásban tehetnek meg. A kérelmezőnek a megfelelő formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével kell igazolnia a jogosultságát.

1. Szociálisan rászoruló védendő felhasználó
A szociálisan rászoruló felhasználók kérhetik a jogszabályban meghatározott mértékű kezdő részlet nélküli részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását.

2. Fogyatékkal élő védendő felhasználó
A fogyatékkal élő felhasználókat megillető különleges bánásmódok: a vízmérő leolvasásában, a számla értelmezésében, kiegyenlítésében Társaságunk biztosítja a védendő felhasználó által igényelt segítséget.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a védendői státusz igénylésekor nyilatkozni kell, hogy mely kedvezményt vagy különleges bánásmódot kívánják igénybe venni. A nyilatkozatot megtehetik a "Tájékoztatás a kedvezmények igénylésének módjáról" nyomtatványunk kitöltésével, melyet aláírásukkal hitelesítsenek. ( A nyomtatvány csak a védendői státusz igazolásával együtt érvényes).

Bejelentés módja: írásban postai úton

Letölthető űrlapok:
- Kérelem fogyatékkal élő személyként
- Kérelem szociálisan rászoruló személyként
- Tájékoztatás a kedvezmények igénylésének módjáról
- Tájékoztató a védendő felhasználóhoz