Szolgáltatás megszüntetéseSZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

 

A vízbekötés megszüntetése az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. Amennyiben a bekötésről van biztosítva az ingatlan tűzoltóvíz ellátása, a bekötés megszüntetését a VASIVÍZ ZRt.-nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

1. Vízbekötés megszüntetése a tulajdonos megrendelésére

A tulajdonos megrendelése alapján végzett vízbekötés megszüntetést úgy kell végrehajtani, hogy a bekötést a gerincvezetéknél le kell dugózni, és a vízmérő aknából a vízmérőt és szerelvényeit ki kell szerelni. A gerincvezeték közterületen való kibontásához és a bekötővezeték ledugózásához szükséges érvényes közterület bontási engedély beszerzése és a közterület végleges helyreállítási költségének viselése minden esetben a megrendelő feladata.

Bejelentés módja: írásban postai úton


2. Ingatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló víz- és szennyvíz bekötés megszüntetése

A víziközmű-hálózatba már bekötött ingatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló víz- és szennyvíz bekötést a hatályos rendelkezés alapján meg lehet szüntetni. A bekötés megszüntetésekor a bekötést a gerincvezetéknél ledugózásra kerül, valamint a vízmérő aknából a vízmérő és szerelvényei kiszerelésre kerülnek. A bekötés megszüntetésének összes költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

Bejelentés módja: írásban postai úton