Számlázással kapcsolatos ügyekSzámlázással kapcsolatos tájékoztatás

Éves számlázás - új 2023

 

1. Számlázási, leolvasási rend

Az egyes felhasználási helyek leolvasásának gyakoriságát az előző éves összes fogyasztásából számított egy havi átlagfogyasztás határozza meg. Azon felhasználási helyeken, ahol az előző év egy havi átlagfogyasztása elérte vagy meghaladta a havi 50 m3-t, azokat a felhasználási helyeket havonta, a többi felhasználási helyet 2023. január 01-jétől évente – április, május, június hónapokban – olvassa a VASIVÍZ ZRt. Egyes felhasználási helyeken (jelenleg Szombathely, Parkerdő) évente egyszer, szeptember hónapban történik a leolvasás.

A kibocsátott számlák tartalmazzák a következő leolvasás várható időtartamát. Amennyiben kollégáink a megadott leolvasási időszakban nem tudják leolvasni az Ön vízmérőjét, többszöri alkalommal sem, a vízmérő állás közlésére a pontos számlázás érdekében az alábbi lehetőségek állnak Felhasználóink rendelkezésére:

- Kérjük, fotózza le vízmérőjét és küldje meg e-mailben a meroallas@vasiviz.hu címre, megjelölve az e-mailben nevét, a felhasználási hely címét, és a felhasználási hely azonosítóját.

- Keresse fel személyesen Ügyfélszolgálati irodánkat, vagy Fiókirodáinkat és Információs pontjaink egyikét és mutassa be a vízmérőről készült fényképét. 

- On-line ügyfélszolgálatunkon, vagy applikáción keresztül a mérőállás bejelentése menüponton keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Felhasználóinkat, hogy amennyiben a többszöri megkísérelt leolvasás eredménytelen, továbbá a Felhasználó részéről sem érkezik mérőállás Társaságunkhoz, a jogszabályi előírások szerint a számlázás során az ivóvíz- és a szennyvíz-mennyiséget számítással, az utolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítjuk meg.

- A havi leolvasású felhasználási helyek leolvasott értékeit a VASIVÍZ ZRt. havonta számlázza.

Szombathelyen január, április, július, október és december hónapokban kerül sor leolvasásra, ezekben a hónapokban a leolvasott értékekről készülnek a számlák. A többi hónap fogyasztását számított átlag alapján számlázza a VASIVÍZ ZRt.

- Az éves leolvasású felhasználási helyek esetében a VASIVÍZ ZRt a fogyasztást évente, elszámoló számlán számlázza.

Az éves leolvasások közötti hónapokra a VASIVÍZ ZRt. – az előző évi átlagfogyasztás alapján, ennek hiányában a felhasználó kérésére vagy az 58/2013. kormányrendelet 8. melléklet szerint megállapított átalány mennyiség alapján – részszámlákat állít ki az alábbi ütemezés szerint:

 Részszámla ütemezés 

A részszámla az előző évi fogyasztás egy hónapra számított átlagát, vagy a felhasználó által vállalt átlagfogyasztást, és az adott hónapra vonatkozó alapdíjat tartalmazza. Az alapdíj a részszámla készítésekor a felhasználási helyen lévő vízmérő átmérője alapján kerül számlázásra. A részszámla megállapítása új felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a felhasználóval egyeztetett átlagmennyiség vagy műszaki számítás alapján történik.

2. Számla értelmezése

Lsd: a jelenlegi honlapon lévő ábra

3. Elektronikus számla igénylése

Az EU-s irányelveket szem előtt tartva a Magyarországon a „2015. évi CCXXII törvény -az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” rendelkezik arról, hogy az ügyfeleket megilleti a jog, hogy ügyeiket elektronikusan intézzék. Ezzel összhangban a VASIVÍZ ZRt. is bevezette az e-számla szolgáltatást.

Az e-számla egy olyan, elektronikus formában kibocsátott számla, amely a papír alapú, kinyomtatott számlával megegyező adatokat tartalmaz, ennek hitelességét a jogszabály szerinti elektronikus aláírás és az időbélyegző biztosítja. Így az igazolásként – elektronikus formában – bárhol elfogadható.

Miért jó az e-számla?
• ingyenes
• környezetkímélő, használatával nincs papírfelhasználás
• kényelmes, Interneten keresztül bármikor és bárhol megtekinthető, befizethető
• gyors, és nyomon követhető, a számlák érkezéséről e-mailen értesítést kap
• könnyen ellenőrizhető
• gyorsabb a visszakeresés lehetősége
• biztonságos: a regisztrálás után a művelet titkosítással védett környezetben történik
• modern
• célirányos
• időtakarékos, nem kell postán sorban állni

Hogyan működik az E-számla szolgáltatás?

Amennyiben Ön jelenleg csekkes fizetési móddal egyenlíti ki vízdíjszámláit és ezen nem kíván változtatni, abban az esetben E-számla szolgáltatásunkat sajnos nem tudja igénybe venni.
A szolgáltatásra társaságunk online ügyfélszolgálatán tud regisztrálni, a sikeres regisztrációt követően van mód a szolgáltatás igénybevételére.

Az E-számla kiegyenlítésének módjai:

Csoportos fizetéssel: Amennyiben eddig is így egyenlítette ki számláit, akkor nincs semmi teendője. Amennyiben még nem adott csoportos megbízást, akkor azt a számlavezető bankjánál kell kezdeményeznie.
Banki átutalással: A számlán szereplő fizetési határidő előtt, elektronikus átutalással (e-bank), vagy eseti papír alapú átutalással.
Az e-számla megtekintő felületéről: az online vásárlással megegyező módon

4. Fizetési módok

Átutalás:
Banki átutaláskor a nyomtatvány közlemény rovatában pontosan közölje annak a számlának a számát, valamint vevő/fizető azonosítóját, amit kiegyenlít. Csak ebben az esetben tudjuk a kiegyenlítést az adott számlára könyvelni. Amennyiben a számlaszámot nem, vagy nem pontosan közölte, befizetését a legrégebbi, ki nem egyenlített számla befizetésének tudjuk be.

Bankszámla számok:
CIB 10700127-04568504-52100008
OTP 11747006-20181442

Külföldről történő utalás esetén:
SWIFT kód: CIBHHUHB
IBAN kód: HU8010700127-04568504-52100008

Csoportos beszedési megbízás:
A folyószámláról történő befizetésre való megbízást Felhasználónk kezdeményezheti annál a pénzintézetnél, ahol a folyószámláját vezeti. A megbízáshoz feltétlenül szükség van a felhasználó vevő/fizető azonosítójára, illetve a VASIVÍZ ZRt. azonosítójára (A11316385). (A vevő/fizető azonosítót a már meglévő Felhasználónk a korábbi számláján találja meg. Ha új felhasználóként kívánja számláit folyószámláról intézni, abban az esetben a vevő/fizető azonosítót Ügyfélszolgálati irodánkon tudjuk megadni.)

 Ügyfélszolgálati irodán készpénzzel, illetve bankkártyával:

A VASIVÍZ ZRt. ügyfélszolgálati irodáján (9700 Szombathely, Légszeszgyár utca 15.) Társaságunk lehetőséget biztosít a készpénzzel, illetve bankkártyával történő fizetésre.

On-line felületen (online ügyfélszolgálat, applikáció) keresztül bankkártyával:

A VASIVÍZ ZRt. online felületén keresztül bankkártyával is van lehetőség a számlák kiegyenlítésére. 

 

Készpénzátutalási megbízás (csekk):
Az elkészült számlák mellé készpénzátutalási megbízást (csekket) mellékelünk.

A befizetett csekkek bizonylatait, illetve a banki átutalási megbízásokat érdemes megőrizni, mert - díjtartozás esetén - szükség lehet 5 évre visszamenőleg a befizetések bizonyítására.

Amennyiben fizetési módján szeretne változtatni, azt a vevő/fizető azonosító, vagy felhasználási hely azonosító megadásával teheti meg.

Bejelentés módja:
-személyesen
-telefonon
-írásban (postai úton, vagy e-mailen)
-online ügyfélszolgálaton

5. Bankszámlaszám módosítása

Amennyiben bankszámlaszámát szeretné módosítani, azt a vevő/fizető azonosító és felhasználási hely azonosító megadásával teheti meg. Ez a bejelentés a csoportos beszedési megbízásokra nem vonatkozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha bankszámlaszámát több felhasználási helyén is változtatni szeretné, kérjük, hogy bejelentésében a módosítással érintett felhasználási helyeket is jelölje meg.

Bejelentés módja:
-személyesen
-telefonon
-írásban (postai úton, vagy e-mailen)
-online ügyfélszolgálaton

6. Részszámla módosítás

A részszámlában szereplő fogyasztását módosíthatja a vevő/fizető azonosító és felhasználási hely megadásával. Kérjük, hogy új átlagfogyasztását egész m3-ben adja meg.

Bejelentés módja:
-személyesen
-telefonon
-írásban (postai úton, vagy e-mailen)
-online ügyfélszolgálaton

7. Soron kívüli számla kérése

Az ütemterv szerinti leolvasások között, felhasználóink indokolt kérésére soron kívüli elszámoló számlát készítünk. Leggyakrabban felhasználó változás, bérleti jogviszony létesítése, megszüntetése miatt kérik a soron kívüli elszámolást.

Amennyiben a bekötési vízmérőre mellékvízmérő is csatlakozik, a bekötési vízmérőre (főmérőre) csak akkor tudjuk elfogadni a soron kívüli számla igénylését, ha a főmérő állásával megegyező dátumra az összes mellékvízmérőre rendelkezünk vízmérőállással

Amennyiben soron kívüli számlát szeretne igényelni, azt a vevő/fizető azonosító, vagy felhasználási hely azonosító megadásával teheti meg.

Bejelentés módja:
-személyesen
-telefonon
-írásban (postai úton, vagy e-mailen)

8. Helyesbítő számla kérése

Amennyiben a Felhasználó a kiállított számlában elszámolt mennyiséget vitatja, nem fogadja el, úgy lehetősége van mindezt a VASIVÍZ ZRt. felé jelezni és ellenőrzést kérni. Amennyiben a Felhasználó kifogása megalapozott, akkor a VASIVÍZ ZRt. elkészíti a helyesbítő számlát.

A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

Amennyiben a bekötési vízmérőre mellékvízmérő is csatlakozik, a bekötési vízmérőre (főmérőre) csak akkor tudjuk elfogadni a helyesbítő számla kérését, ha a főmérő állásával megegyező dátumra az összes mellékvízmérőre rendelkezünk vízmérőállással.

Amennyiben számlakifogást szeretne bejelenteni, azt a vevő/fizető azonosító, vagy felhasználási hely azonosító megadásával teheti meg.

Bejelentés módja:
-személyesen
-telefonon
-írásban (postai úton, vagy e-mailen)

9. Vízmérőállás bejelentése

Vízmérőjének állását online ügyfélszolgálatunkon keresztül jelentheti be. Csak sikeres regisztrációt követően van mód a mérőállás bejelentésére.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett mérőállásról elszámoló számlát nem készítünk, de nyilvántartási rendszerünkben rögzítésre kerül. Az Ön által közölt mérőállás a következő elszámolási időszak elszámoló számlájában szerepel. Amennyiben Ön soron kívül szeretne a bejelentett mérőállásig elszámoló számlát készíttetni, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a honlapon található elérhetőségek valamelyikén. (Link)

Amennyiben vízmérőállást szeretne bejelenteni, azt a vevő/fizető azonosító, vagy felhasználási hely azonosító megadásával teheti meg.

Bejelentés módja:
- személyesen
- telefonon
- írásban (postai úton, vagy e-mailen
- online ügyfélszolgálaton keresztül

10. Locsolási kedvezmény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetővé teszi a szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel igen, de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező felhasználó kérelmére locsolási kedvezmény igénybevételét.

Locsolás miatti szennyvíz mennyiségi korrekció igényelhető azon ingatlanok esetében, ahol az árutermelést részben sem szolgáló, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül veszik igénybe. A kedvezmény mértéke a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése szükséges, mely az Ügyfélszolgálati Irodánkon, Fiókirodáinkban és az Információs pontokon kérhető.
A nyomtatvány honlapunkról történő letöltéssel (Ügyfélszolgálat- Letölthető dokumentumok menüpont-link) is elérhető.

Azon Felhasználóinknak, akik az elmúlt években kérték a locsolási kedvezményt, nem szükséges újra igényelni, mivel az igénylést követően minden évben automatikusan az őszi féléves elszámoló számlában jóváírjuk a kedvezményt.

Bejelentés módja:
- személyesen
- írásban (postai úton formanyomtatványon)