RészletfizetésAmennyiben a részletfizetést kérő nem tulajdonosa - bérlő/egyéb jogcímen használó - az ingatlannak, a kötelezettségvállalás csak abban az esetben lép életbe, ha azt a tulajdonos aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználó nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeket, úgy a tulajdonos a felhasználó helyett helytállni köteles.

A részletfizetés feltételei lakossági felhasználó esetén:

1.) Szigorúbb elbírálásban részesülő felhasználónak minősül, aki fizetési felszólítást vagy kizárási/korlátozási felszólítást kap, továbbá felszólítástól függetlenül, azon felhasználó, akinek 60 napnál régebbi ki nem egyenlített számlája van, de nem kapott fizetési felszólítást. Ezekben esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A fennálló tartozás (szolgáltatási díj + jogi eljárások költsége + késedelmi kamat) 50 %-nak megfizetése után a felhasználó a fennmaradó tartozás összegére maximum 3 havi részletfizetést kaphat.

2.) Részletfizetést kezdeményező felhasználónak minősül azon Felhasználó is, akinek csőtörés vagy egyéb ok miatt kiegyenlítetlen számlája van, továbbá, nem tartozik az 1.) pontban meghatározott felhasználói körbe. Ez esetben a részletfizetés az alábbi módon biztosítható: A teljes tartozás 20 %-ának befizetése után a fennmaradó tartozás összegére maximum 6 havi részletfizetést kaphat.

A részletfizetés feltételei nem lakossági felhasználó esetén:

Közületi felhasználó esetén: Azon közületi felhasználó, akinek a lejárt fizetési határidejű tőketartozása nem éri el a 200.000.- Ft-ot a "Lakossági felhasználó esetén" pontban leírt feltételek alapján kaphat részletfizetést. A 200.000.- Ft-ot meghaladó tőketartozások esetében külön elbírálás alapján dönt a VASIVÍZ ZRt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a második (K2) kizárási/korlátozási felszólításban feltüntetett fizetési határidő lejárta után részletfizetés nem adható, továbbá részletfizetés nem biztosítható annak a felhasználónak, akinek korábbi tartozására részletfizetés áll fenn, vagy aki korábban részletfizetési engedélyt kapott, de az abban foglaltakat nem teljesítette!

Korlátozás/kizárás alatt álló felhasználó esetében:

Részletfizetési lehetőséget abban az esetben is biztosít a VASIVÍZ ZRt, ha a felhasználási hely- vízdíjtartozás miatt -korlátozva/kizárva lett. Ebben az esetben korlátozás/kizárás csak akkor oldható fel, ha a felhasználó a részletfizetésben szereplő teljes tartozást, és a korlátozás/kizárás díját is kiegyenlítette, valamint a feloldáskor nincs lejárt fizetési határidejű tartozása.

Bejelentés módja:
- személyesen
- írásban (postai úton, vagy e-mailen)