Közműnyilatkozat1. Közműnyilatkozat

Építési engedélyezési eljáráskor igényelt közműnyilatkozatok esetén nyilatkozunk az építéssel érintett ingatlan közműves ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének lehetőségeiről, az eltérő megoldásokról, a tervezésről, továbbá vizsgálattal feltárjuk a hibákat, melyeket a használatbavételi engedély kéréséig meg kell oldani. Így Felhasználóink időben fel tudnak készülni a feladatok elvégzésére.

2. Közműegyeztetés

A VASIVÍZ ZRt. az alapszolgáltatásokon kívül tervezést megelőző közműegyeztetést, valamint építési engedélyekhez adatszolgáltatást is végez. (Az egyeztetési jegyzőkönyv kiadása a közműkezelői hozzájárulást nem helyettesíti.) A kezelői hozzájárulások a területileg illetékes Üzemmérnökségeken kérhetők (Elérhetőségek menüpont-link)
A közműnyilatkozat kiadásáért és a közműegyeztetésért díjat számítunk fel. (2.4 Megrendelésre végzett szolgáltatások díjai- link)

Bejelentés módja:

- személyesen
- telefonon
- írásban (postai úton, vagy e-mailen)