KárbejelentésA VASIVÍZ ZRt. tevékenységével kapcsolatos kárigényét írásban kell bejelentenie, melynek tartalmaznia kell:

- a bejelentő pontos nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím)
- a káresemény pontos leírását, időpont és helyszín megjelöléssel, összegszerű kárigény
megadását, (károsodást szenvedett dolgok pontos megnevezése db és érték).

Mellékletként csatolni szükséges:
- fényképek a helyszínről (beazonosításhoz szükséges), valamint a károsodott vagyontárgyakról,
- gépjármű káreseménynél rendőrségi jegyzőkönyv/vagy tanuk megnevezése, fényképek a gépjárműről /beazonosíthatóan/, valamint a gépjármű meghibásodásáról, forgalmi engedély másolata,
- javításról árajánlat, számla,
- biztosító által kért dokumentumok.