HírekÜzletszabályzat módosítás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzé tesz.


Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk elkészítette módosított Üzletszabályzat tervezetét, melyet honlapján véleményezésre közzé tesz.

Az Üzletszabályzat tervezete megtekinthető honlapunkon az alábbi elérhetőségen: link

A módosítást a jogszabályi változások, a szövegpontosítások, nyomtatvány pontosítások és egyéb módosítási igények indokolták.

A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette:

-        közszolgáltatási szerződésminták aláírás miatti cseréje;

-        víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átdolgozása;

-        VASIVÍZ ZRt. által érvényesíthető kötbérek módosítása, alkalmazásának pontosítása;

-        a víziközmű-rendszerbe történő kötelező rákötés jogszabályi előírása;

-        közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálatának pontosabb szabályozása;

-        VASIVÍZ ZRt. által használt nyomtatványok módosítása (pl. változás-bejelentés. víz-és szennyvízrákötés dokumentáció);

-        Felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok pontosítása;

-        Adatvédelmi fejezet módosítása;

-        Szóbeli szerződéskötésre vonatkozó szabályok.

Kérjük, észrevételét, véleményét az 58/2013. kormányrendeletben foglaltak alapján az elkövetkező 20 napon belül írásban, vagy postai úton a VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. címre megküldeni, vagy személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban leadni (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.) szíveskedjen. Társaságunk a véleményezésre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és között biztosít lehetőséget.

A tervezet véleményezése során lefolytatott egyeztetések eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet az üzletszabályzat jóváhagyatási eljárása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is megküldjük. Társaságunk a jóváhagyott Üzletszabályzatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a www.vasiviz.hu honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

                                                                                                       VASIVÍZ ZRt.

vissza