Lakossági tájékoztatóNyílt levél a Szombathelyi Vízmű SC részére

Tisztelt Elnök Úr!

 

A számos címzett között a közösségi oldalukon publikált levelükben érintett a VASIVÍZ ZRt., így a pontos tájékoztatás érdekében szeretnénk kiegészíteni Elnök Úr állításait.

Korábban is többször jeleztük, hogy a VASIVÍZ ZRt., valamint annak jogelődje a Vas megyei Víz és Csatornamű Vállalat, a szombathelyi úszósport támogatását kiemelten kezeli. A korábbiakban befogadta a város két sportegyesületének úszószakosztályát a Társaság által alapított sportegyesületbe amellett, hogy mind a közvetlen anyagi támogatás, mind a technikai feltételek biztosítása területén több mint három évtizeden keresztül minden szükséges feltételt biztosított az úszóegyesület számára.

A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (2011. CCIX. tv) megalkotását, valamint annak hatályba helyezését megelőzően is ismert tény volt minden szereplő számára, hogy Társaságunk a megszokott formában tovább nem tudja majd támogatni a sportegyesület működését.

A törvény értelmében tehát az egyesület működtetésére vonatkozó közvetlen finanszírozási lehetőség is megszűnt. Társaságunk az úszósport felé nem tud eleget tenni a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó pénzbeli hozzájárulási igényeknek és szakmai elvárásoknak. Egyúttal azonban Társaságunk részéről szándék mutatkozik a szombathelyi vizes sportok közvetett úton történő támogatására, mely így a továbbiakban is több tízmillió forintos nagyságrendű hozzájárulást jelent a helyi sportélet működőképességének fenntartása érdekében.

Az alapszerződésben foglalt elszámolást képező tételeken túlmenően biztosítjuk továbbá a versenyeztetés lehetőségét, úszósávokat, két iroda térítésmentes használatát, valamint a nyitva tartási időn kívüli edzéslehetőséget is, melyek véleményünk szerint mind a tulajdonos és egyben üzemeltető konstruktív együttműködését támasztják alá.

Nyílt levelükben a nyilvánvaló tények sajátos értelmezésén túlmenően számos állítás, valamint adat található, melyek pontatlanok, helytelenül jelentek meg ezért kizárólag arra alkalmasak, hogy a közvélemény számára is további félreértésekre adjanak okot.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Társaságunk illetve a sportegyesület között 2018. május 23-án lezajlott tárgyalása során részünkről egy, a sportcélú uszodahasználatra vonatkozó elszámolás módosítására vonatkozó szándékjavaslat hangzott el. Az egyesület felé azzal a kéréssel fordultunk, hogy a szülőkkel - és az esetleges támogatókkal – történő egyeztetést követően vázolják fel Részünkre a sportegyesület oldaláról vállalható költségnövekedéseket.

A VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére álló 2017. évi tényadatok alapján a Szombathelyi Vízmű SC 2229 darab sportbérletet vásárolt a tavalyi évben, ez 22.290 darab belépést jelent, mely 250 Ft díjjal számolva összesen 5.572.500 forint költséget jelentett az egyesületnek. Az állításokkal ellentétben a Szombathelyi Vízmű SC az edzésekért nem fizet sávhasználati díjat, csakis a versenyek, valamint a vállalkozási tevékenységnek tekinthető oktatások esetében kell ezt megtennie. 2017. évben összesen 1.438 darab sávfoglalást fizetett az SZVSC a VASIVÍZ ZRt-nek, ez 1.016 Ft díjjal számolva összesen 1.461.008 forint volt. Mindezekből látható, hogy az úszóegyesület sem 2017. évben, sem azt megelőzően nem fizetett az uszoda használata kapcsán 20 MFt nagyságrendű összeget a VASIVÍZ ZRt. felé éves szinten. Az SZVSC által befizetett összeg valójában és mindösszesen 2017. évben 7.033.508 forint volt.

Így az is valótlan állítás, hogy az egyesület részéről tévesen tényként kezelt áremelések hatására további 20 M Ft költségnövekedés jelentkezne az egyesületnél az uszodahasználatból fakadóan. (A belépőjegy 650 Ft-ra, valamint a sávhasználat 2.000 Ft-ra történő emelése esetén, a 2018. 1-4. havi tényadatok alapján havonta átlagosan maximum 1 millió forinttal emelkedne a SZVSC költsége. Ez éves viszonylatban körülbelül 10 millió forintos többletköltséget jelentene, amely valóban jelentős, de az egyesület részéről kihangsúlyozott plusz 20 millió forinttal szemben, annak pont a felét jelenti.)

A Szombathelyi Vízmű SC által készített összehasonlító táblázatokban a sportbelépő 10 alkalmas bérlet formájában jelenik meg, így azt nem mérvadó 30 alkalmas bérletekkel hasonlítani, mivel más volumenkedvezményt jelentenek, valamint az árak minden esetben a Szent Márton kártya által biztosított kedvezménnyel lettek számolva, mely kizárólag szombathelyi polgárokra vonatkozik. Az úszóbérlet szintén nem mérvadó, hiszen 6-14 óra között érvényes, az edzések nagy része azonban a késő délutáni, - frekventált - időpontokban zajlik. Továbbá a 650 forintos sportbelépő a javasolt emelés utáni díj lenne, így célszerű a Fedett Uszoda és Termálfürdő 2018. június 1-től érvényes árjegyzékében lévő emelt díjakkal összehasonlítani. A táblázat jól szemlélteti, hogy a javasolt emelés utáni 650 forintos sportbelépő a piaci árakhoz képest is kedvezményt biztosít az egyesületnek.

Sportbérlet

(6.500 Ft/10 alk)

Diákbérlet

(8.550 Ft/10 alk)

Gyermekbérlet

(4.410 Ft/10 alk)

Úszóbérlet

(7.200 Ft/10 alk)

650,- Ft/alkalom 855,- Ft/alkalom 441,- Ft/alkalom 720,- Ft/alkalom


A szombathelyi példákon túlmenően más településeken, hasonló intézmények esetében egyébként szintén előfordul a 650 Ft/belépés elszámolási ár sportcélú uszodahasználat vonatkozásában, így a részünkről felmerült díj nem számít egyedinek.

A Szombathelyi Vízmű SC által oktatott gyerekekkel kapcsolatban kiemelnénk, hogy a Szombathelyi Tankerületi Központ (korábban KLIK) keretein belül oktatott gyermekek vidéki iskolákhoz tartoznak, továbbá 2017. november 28-tól kezdődően már nem az SZVSC oktatói tartják az órákat. Egyes szombathelyi iskolák gyermekeinek úszásoktatását pedig SZMJV Önkormányzata finanszírozza.

Fontos kiemelni, hogy az elmúlt években a VASIVÍZ ZRt. részéről nem történt emelés sem az egyesületi belépőjegyek, sem a sávfoglalási díjak tekintetében. Továbbá az SZVSC ingyenesen használja az Uszoda aulájában lévő irodát és egy raktárhelyiséget is. Tehát az SZVSC által említett tagdíj emelés (két év alatt 6.000 Ft-ról 13.500 Ft-ra) nem vezethető vissza uszodai áremelésre. A tagok számának drasztikus csökkenése ellenére (hozzávetőleg 180 főről 50 főre) az edzések sávfoglalása nem csökkent, a VASIVÍZ ZRt. továbbra is biztosítja díjmentesen a sávokat az egyesületnek, a lecsökkent igénybevétel és a jelenleg is fennálló 3.245.000,- Ft-os tartozása ellenére is.

A Szombathelyi Vízmű SC egyesületnek az alapítók szándékai szerint fő feladata a tömegsport lehetőségének megteremtése lenne, az óvodai- és iskolai úszásórák és egyéb úszásoktatások megtartásával, valamint a kiemelt tehetségű gyermekek versenyeztetésével. Azonban az utóbbi években a hangsúly áthelyeződött a versenysportra és az élsportolók támogatására. Ez a feladat magában hordozza az erre a célra alkalmazott szakember kiemelt fizetéssel való fenntartását, az élsportolók hazai- és külföldi versenyeztetésének finanszírozását, mely nagy anyagi terhet ró az egyesületre, így a tagokra és azok szüleire. Az SZVSC leigazolt tagjainak számának csökkenése, hűen tükrözi a folyamat elleni tiltakozást.

Végezetül szintén fontos megjegyezni, hogy Szombathely MJV Önkormányzata 2017. évben 90 MFt összeget biztosított költségvetéséből az uszoda veszteségfinanszírozására - a sajátos tulajdonosi viszonyok alapján is - melyet a VASIVÍZ ZRt. másodlagos tevékenységéből további nagyságrendileg 80 MFt-al egészített ki. Mindezek alapján az is kijelenthető, hogy mind a város mind Társaságunk elkötelezett a fürdő létesítmény működtetése, így az úszósport működési feltételeinek biztosítása érdekében jelenleg és a jövőben is.

Társaságunk ezentúl is nyitott a tárgyalásos úton történő további egyeztetések folytatásában, de ezúton is kérjük az egyesület képviselőit, hogy a jövőben a pontos, tárgyilagos, valamint tényszerű közlési formát tartsák szem előtt kommunikációjukban, valamint a tárgyalásos úton történő megoldást képviseljék. Kérjük továbbá, hogy hivatalos levelezésük alkalmával előzetes engedélyünk nélkül ne használják a VASIVÍZ ZRt. logóját.

 

Szombathely, 2018. június 4.

 

VASIVÍZ ZRt.

vissza