NyereményjátékHONLAPRAjatekszabalyzat tetejere

ÁLLJ KI A SORBÓL, LÉGY ZÖLDEBB A VASIVÍZ ZRT-VEL!

Csökkentsük együtt ökológiai lábnyomunkat!

 

Felejtsd el a csekkeket, a sorbanállást, a számlahegyeket! Regisztrálj online ügyfélszolgálatunkon, kérj e-számlát, és vegyél részt nyereményjátékunkon!
Papír helyett elektronikus számla használatával óvd a környezeted, a csekkes fizetés helyett válassz gyorsabb, egyszerűbb alternatívát: csoportos beszedési megbízás, átutalás, online bankkártyás fizetés....

Spórolj időt és energiát az e-ügyintézéssel, nyerj magadnak egy tabletet, hogy mindig kéznél legyen online ügyfélszolgálatunk!
Április 15. és július 15., és július 16. és október 15. közt e-számlát igénylő felhasználóink közt egy-egy tabletet sorsolunk ki.

Nyerj lakóhelyednek facsemetéket, hogy zöldebb legyen környezeted!
Az április 15. és október 15. közt e-számlát igénylő felhasználóink felhasználási helyükkel is versenyeznek: a települések közül - lakosságszám arányában - a legtöbb e-számla igénylést facsemete-csomaggal jutalmazzuk.

 

Az „Állj ki a sorból, légy zöldebb a VASIVÍZ ZRt.-vel”
elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője: VASIVÍZ ZRt. (cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., adószám: 11316385-2-18, Cégjegyzékszám: 18-10-100607), a továbbiakban, mint Szervező.

2. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2019. április 15-től 2019. október 15-ig tart (a továbbiakban promóciós időszak)

3. A nyereményjáték részvételi feltételei
A nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vesz, aki él a VASIVÍZ ZRt. felkínált lehetőséggel és regisztrál online ügyfélszolgálatunkon, illetve azonban belül az e-számla szolgáltatásunkat igényli 2019. április 15. és 2019. október 15. között. Ugyancsak részt vesz a nyereményjátékban az a felhasználó, aki a promóciós időszak megkezdése előtt már regisztrált online ügyfélszolgálatunkra, de az e-számlás szolgáltatást 2019. április 15. és 2019. október 15. között igényli.
Nem vesz részt a nyereményjátékban az a felhasználó, aki a promóciós időszakban csak online ügyfélszolgálatunkra regisztrált, de nem igényelte e-számla szolgáltatásunkat.
Online ügyfélszolgálatunkra a www.vasiviz.hu oldalon keresztül, vagy közvetlenül itt regisztrálhat.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a VASIVÍZ ZRt. dolgozói és közeli hozzátartozóik.

4. Nyeremények
Egyéni felhasználók:
2019. Április 15 - július 15. és 2019. július 16 – október 15. között az e-számlát igénylő felhasználók közt egy-egy tablet kerül kisorsolásra.

Települések:
Az április 15. és október 15. közt e-számlát igénylő felhasználóink felhasználási helyükkel is versenyeznek: a települések közül - lakosságszám arányában - a legtöbb e-számla igénylést facsemete-csomaggal jutalmazzuk.

5. Sorsolás, nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
A sorsoláson minden, a jelen Részvételi szabályzatban részletezetteknek megfelelő természetes személy automatikusan részt vesz.

A sorsolás időpontja:
2019. július 17. 14.00 óra és 2019. október 17. 14.00 óra

A sorsolás alkalmával Szervező 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsol ki. A jelen pontban meghatározott szabályok a pótnyertesből nyertessé előlépő személyekre is érvényesek.
A nyerteseket a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő öt munkanapon belül.
A résztvevő felelőssége, hogy az e-mail címéhez tartozó postafiókot – melyet az ügyintézés során a Szervezőnek megadott – figyelemmel kísérje a beérkező üzenetekre és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítésekre vonatkozóan.
Az értesítést követően a nyertesnek az értesítő e-mailben megadott elérhetőségen kell arról nyilatkoznia, hogy a nyereményt át kívánja-e venni, vagy nem kéri a kisorsolt nyereményt.
A nyertes vállalja, hogy az értesítés kiküldését követő 15 napon belül értesíti a Szervezőt a döntéséről és az átvétel tervezett időpontjáról. Ha a nyertes a megadott határidőn belül nem értesíti a Szervezőt, azzal automatikusan lemond a nyeremény átvételének jogáról, és a nyertes helyére az első számú pótnyertes lép ugyanezen feltételekkel.
Személyes átvétel a Szervező értesítését követő 60 napon belül lehetséges a VASIVÍZ ZRt. központi szombathelyi ügyfélszolgálati irodájában, nyitvatartási időben, az időpont egyeztetését követően. Az átvétel időpontjának közös egyeztetéséhez való jogát a Szervező fenntartja.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a nyereményjáték átvételére az értesítést követő 60 nap elteltével.
A kisorsolt nyeremény nem átruházható, semmilyen üzleti vagy promóciós célra nem felhasználható, és pénzre nem váltható.

6. A nyereményt terhelő adó
A nyereményt terhelő adókötelezettség – a kiíráskor hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Szervezőt terhelik, így a nyerteseknek nem keletkezik a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségük. A Szervező nem oszt szét a jelen Részvételi szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A Szervező a Részvételi szabályzat 5. pontjában meghatározott ajándéktárgyak, vagy azokkal egyenértékű nyeremény átadására kötelezhető.

7. Információ a nyereményjátékról
A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a nyertesek általi elfogadását követő 5 napon belül a www.vasiviz.hu internetcímen hozza nyilvánosságra. A nyereményjáték Adatkezelési és Részvételi szabályzata megtalálható a www.vasiviz.hu oldalon.

8. Vegyes rendelkezések
A Szervező jelen nyereményjátékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt. A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Részvételi szabályzat 2. és 4. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel-e a nyertes.
A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem az alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.
A Részvételi szabályzat megtekinthető interneten a www.vasiviz.hu oldalon a nyereményjáték meghirdetésének napjától a nyereményjáték végét követő 30 napig.
A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
A nyeremény átvétele után, az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja a Részvételi szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a www.vasiviz.hu oldalán közzéteszi.
Ha a fogyasztó a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Részvételi szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
Szervező kijelenti, hogy nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9. Adatkezelési tájékoztató
A VASIVÍZ ZRt. adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken érheti el:

VASIVÍZ ZRt.
Szervező