Keressen minket a facebook-on is! FőoldalÜgyfélszolgálatHasznos információkCsőtörés esetén

Csőtörés miatti csatornadíj jóváírás szabályai

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a belső hálózaton történt meghibásodás következtében elfolyt vízmennyiség után adható szennyvíz mennyiségének jóváírására (csatornadíj jóváírás csőtörés miatt) a korábbinál szigorúbb és szabályozottabb eljárást írt elő.

 

A hivatkozott Kormányrendelet értelmében Felhasználóinknak az alábbiak szerint kell eljárni:

 • Amennyiben a belső hálózaton keletkezik meghibásodás, a Felhasználó az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul jelentse be Társaságunknak a csőtörés tényét, illetve a hiba kijavítását lehetőség szerint azonnal kezdje meg.
 • A javítást követően ismételten jelenteni kell felénk a hibát, mert ha a felhasználási helyen csatornahasználat is van, a Felhasználó átlag feletti csatornadíj jóváírást kérhet.
 • Ezt követően helyszíni ellenőrzés során Társaságunk jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutott-e vagy sem.
 • A hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon be kell mutatni, valamint a javítást számlával kell igazolni.
 • A belső hálózat meghibásodásából származó elfolyt víz költsége minden esetben a felhasználót terheli.
 • Abban az esetben, ha a vizsgálat rögzíti az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, akkor a jóváíráshoz a számítás az alábbiak szerint történik:
 • A meghibásodás időszaka: a meghibásodás bejelentésének dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszak.
 • A csatornadíj jóváírás mértéke: a meghibásodási időszakot megelőző 12 hónap átlagfogyasztása és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorzata.
 • Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben a leolvasás alkalmával szembesülnek a meghibásodásról, vagy arra leolvasóink hívják fel a figyelmet, ebben az esetben a leolvasás napjától számított 5 munkanapon belül jelentsék felénk a meghibásodás tényét, valamint a javítást azonnal kezdjék meg. Csak ebben az esetben tudjuk alapul venni a meghibásodási időszak kezdő dátumaként a korábbi (kb. fél évvel megelőző) leolvasást. 
 • Honlapunkon (www.vasiviz.hu), Ügyfélszolgálatunkon és Információs pontjainkon megtalálható Társaságunk Üzletszabályzata, amely tartalmazza, hogy a házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat havonkénti rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Felhasználó köteles gondoskodni.
 • A rendszeres ellenőrzés elmaradásából adódóan, ha a felhasználó a számlából értesül a többletfogyasztásról, akkor a csőtörés miatti csatornadíj jóváírás a számlán szereplő utolsó leolvasási dátum és a bejelentés illetve hibajavítás közötti időszakra érvényesíthető, ennek következtében az átlagszámítás a megnövekedett fogyasztást is tartalmazhatja, így a csatornadíj jóváírás mértéke jelentősen lecsökkenhet.

 

Tájékoztatjuk továbbá Felhasználóinkat az alábbiakról:

A házi ivóvízhálózat havi ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy valamennyi, az épületekben és kertben lévő minden csap elzárását követően figyelje meg a vízmérőt. Amennyiben nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerék nem mozoghat. A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében javasoljuk az ellenőrzést!

    VASIVÍZ ZRt.

 

 

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő