Keressen minket a facebook-on is! FőoldalAktuális hírekIdőben jelentse be!

Időben jelentse be!

2017. június 30. péntek, 14:02 | Elküldés e-mail-ben |

Kapcsolódó dokumentumoktirassal-kapcsoaltos-tajejkoztato-hirlevelbe-javkl-19814.pdful-ut-0078-m04-bejelentes-fekete-atiras-2017-07-01--49306.doc

Tisztelt Felhasználóink!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló a 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 2017.07.01-i hatállyal módosította a felhasználó személyében történt változással kapcsolatos szabályokat.


Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb jogszabályi változásokat, és a bejelentéssel kapcsolatos teendőket:


Legfontosabb változások:

 •  az eddigi 30 nap helyett 15 napra csökkent a változás bejelentésének határideje,
 •  a bejelentés kizárólag formanyomtatványunkon tehető meg, attól eltérő dokumentumot/iratot nem fogadhatunk el,
 •  a jogszabály tételesen felsorolja, hogy a változás bejelentése során milyen adatokat kell a szolgáltató nyilvántartásában rögzíteni, illetve mely dokumentumokkal kell a változást igazolni,
 •  a korábbi felhasználói szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződés-kötés napján lép hatályba, azt megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fagy elleni védelme, stb.).

A változás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány ügyfélszolgálatunkon átvehető, illetve honlapunkról is letölthető, továbbá kérés esetén postai úton is megküldjük.


A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. Későbbiekben a vitás ügyek abból is adódhatnak, hogy a felhasználó személyében történt változást a szolgáltató felé nem jelentik be.


Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?
A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor:

 •  ingatlan adás-vétel során,
 •  lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlése esetén,
 •  öröklés esetén,
 •  ajándékozás esetén,
 •  szívességi lakáshasználat esetén.

Fontos, hogy nem csupán beköltözőként, hanem kiköltözőként is jelezni kell, ha az adott felhasználási helyen a korábbi felhasználó már nem veszi igénybe a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és ezért a felhasználási hely korlátozásra került, ebben az esetben a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás rendezése.


Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?
Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást a birtokbavételtől számított 15 napon belül kell bejelenteni, ez alól a felhasználó elhalálozása jelent kivételt, ez esetben 60 nap áll rendelkezésre a bejelentésre és az új szerződés megkötésére.


Mi szükséges az átíráshoz?

 •  az előző és az új felhasználó által kitöltött és aláírt bejelentő formanyomtatvány, mely tartalmazza az átadás-átvételkori mérőállást is,
 •  az előző felhasználó elérhetőségei,
 •  az új felhasználó felhasználási jogcímének igazolása (adásvételi szerződés és/vagy tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozat, hagyatékátadó végzés stb.),
 •  több tulajdonos estén az új felhasználón kívüli tulajdonos (ok) beleegyező nyilatkozata,
 •  ha nem a felhasználási hely tulajdonosa kíván szerződést kötni, akkor a tulajdonos (ok) beleegyező nyilatkozata,
 •  a felhasználó személyes adatai, cég esetében cégadatok,
 •  személyazonosságot igazoló okmány, cégkivonat, aláírási címpéldány,
 •  a felhasználási hely pontos címe és adatai (különösen a mérő gyári száma, a felhasználási hely azonosítója és a vevő/fizető azonosító, amelyek a számlán is megtalálhatók),
 •  meghatalmazás (amennyiben a bejelentő nem saját nevében jár el),

A bejelentés módja
A változás bejelentése írásban vagy személyesen, kizárólag a forma-nyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával tehető meg.
Írásban: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Személyesen: Ügyfélszolgálatunkon, vagy Fiókirodáinkban, Információs pontokon nyitvatartási időben.
A legjobb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együtt jelenti be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban. Ha erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt külön-külön is megtehetik.


Amennyiben a beköltöző tartósan nem szeretné használni az adott közművet, és emiatt nem szeretne szerződést kötni, külön díj ellenében megrendelheti a szolgáltatótól a szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését.


Miért fontos a bejelentés?

 •  biztosítja a teljes körű és korrekt elszámolást,
 •  tisztázza a felelősséget az esetleges szabálytalan beavatkozásokkal és az esetlegesen fennálló hátralékkal kapcsolatban,
 •  megszünteti a korábbi felhasználó szerződését,
 •  megalapozza az új felhasználó jogviszonyát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek az Üzletszabályzatunk szerint kötbér vonzata is lehet.


Kérjük Önöket, hogy tulajdonosváltozás esetén a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

Szombathely, 2017. június 30.
VASIVÍZ ZRt.

Vissza
Hibabejelentés
Vízszolgáltatás és szennyvíz-szolgáltatás tekintetében egyaránt hívható telefonszámok:
Általános hibabejelentés:
06 94 500 245
Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 201 232
Általános hibabejelentés és mérőállás bejelentés leolvasási időszakban:
06 94 325 550
E-mail: vasiviz [ at ] vasiviz.hu
Hétvégén:
Vízszolgáltatás: diszpecser [ at ] vasiviz.hu
Csatornaszolgáltatás: csatornaszolgaltatas [ at ] vasiviz.hu
Fedett uszoda és Termálfürdő